โชว์ (ความเป็น) เหนือด้วยสแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร

ถั่วเน่าถือ เป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นจนจึงปัจจุบัน แต่ด้วย ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพราะตัวทำให้ถั่วเน่าได้รับความนิยม เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวเหนือเท่านั่น ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.วาสนา แก้วโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าวและพยายามศึกษาเพื่อพัฒนาให้ถั่วเน่าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้างและเพิ่มมูลให้กับถั่วเน่า สแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร

โชว์ (ความเป็น) เหนือด้วยสแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร

ถั่วเน่าถือ เป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นจนจึงปัจจุบัน แต่ด้วย ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพราะตัวทำให้ถั่วเน่าได้รับความนิยม เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวเหนือเท่านั่น ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.วาสนา แก้วโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าวและพยายามศึกษาเพื่อพัฒนาให้ถั่วเน่าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้างและเพิ่มมูลให้กับถั่วเน่า สแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร

                สแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพรเหมาะสำหรับกินเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ผลิตจากถั่วเหลืองซึ่งผ่านการหมักบ่มในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านการคั่วให้กรอบและเคลือบด้วยแป้งรสสมุนไพร มีลักษณะเป็นเม็ดกรอบรับประทานได้สะดวก มรคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยเฉพราะโปรตีน ไขมัน  เส้นใยอาหาร แคลเซียม และธาตุเหล็ก

                สแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพรมีวางจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น ถ้าใครสนใจลองแวะไปเลือกซื้อเป็นของฝากจากภาคเหนือได้ เป็นการเปลี่ยนมุมมองของถั่วเน่าในอีกมิติหนึ่ง นอกจากนี้ทางศูนย์ยังปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้รวมถึงนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้

download PDF

Related Articles

เครื่องดื่มผงน้ำมะพร้าวผสมเวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์

บริษัท RÉVA ตั้งอยู่ที่เมือง Aliso Viejo รัฐ California ได้ผลิตเครื่องดื่มผงน้ำมะพร้าวผสมเวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์ (Whey protein with coconut water p...

เอเจล นวัตกรรมการบริโภคอาหารเสริม เพื่อ

  บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่รัฐ ยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ที่เรียกว่า “Gelceuticals” ห...