โทรหาความปลอดภัยอาหาร ด้วย HarvestMark Application ใน IPhone

               

                โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network)  หรือเทคโนโลยีการสื่อสารคือ โลกแห่งความรู้อันกว้างใหญ่และเป็นโอกาสทางการค้าที่ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ เพียงแค่เปิดรับข้อมูลใหม่ๆ ในมุมที่ต่างไปจากเดิมให้มากขึ้น ในฐานะผู้บริโภคก็ไม่แตกต่างกันซึ่งจำป็นต้องรับข้อมูลในความรู้หลายๆๆมุม เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่างกาย

 

YottaMark ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เล็งเห็นโอกาสจากเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อย่างโทรศัพท์มือถือที่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสาร หากทว่ามันสามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

               HarvestMark Application คือโปรแกรมการสืบย้อนกลับ  (Traceability) สินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ โดยติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน  (IPhone Application) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดตามและตรวจสอบรายละเอียดสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆดังนี้

 ขั้นที่ 1 หลังจากเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปยัง  HarverstMark Code เพื่อติดบนฉลากบรรจุภัณฑ์

ขั้นที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย

ขั้น ที่ 3 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของ HarvestMark สามารถนำโทรศัพท์มือถือสแกนเพื่อดูข้อมูลสินค้าได้ทันที

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมอาหารทารก

แนวคิดที่ว่า “น้้านมแม่นั้นดีที่สุด” อาจเป็นสิ่งที่คุณแม่ยุคใหม่ยังกังวลกับการตัดสินใจหาสิ่งทดแทนที่อาจเทียบเคียงได้กับน้้านมธรรมชาติของมา...

โทรหาความปลอดภัยอาหาร ด้วย HarvestMark Application ใน IPhone

                                โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Netw...