little freddie รักเด็ก รักษ์โลก

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กบรรจุในถุงลามิเนตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับการรับรองว่าปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต
น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ผลิตภัณฑ์ :

Fruit Blends

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

little freddie

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กบรรจุในถุงลามิเนตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับการรับรองว่าปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต
น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก ปราศจากส่วนผสมของน้ำนมโค (dairy free) ปราศจากส่วนผสมของกลูเตน (gluten free) เหมาะสำหรับผู้บริโภคมังสวิรัติ (vegetarian) มีให้เลือกด้วยกัน 2 รส ได้แก่ Super Strawberries & Bananas และ Mighty Mango & Passionfruit

บรรจุในถุงลามิเนตที่ผลิตมาจาก Polypropylene (PP) เช่นเดียวกันกับส่วนคอ และฝา
จึงสะดวกในการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล และได้รับการรับรองว่าปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 25 มาพร้อมกับฉลากแสดงคำแนะนำในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิล หรือ OPRL

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • ลดปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าแบรนด์ผู้นำตลาดร้อยละ 30 แต่ไม่ลดความอร่อย
  • มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าว ช่วยบูสต์ความสดชื่น และกล้วยซึ่งเป็นแหล่งของโพแทสเซียม
  • บรรจุภัณฑ์ถุงลามิเนตมีความยืดหยุ่นดี อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ได้ แค่ปิดฝากลับเข้าไป
  • แสดงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการผลิต (from farm to shelf)
  • มีฉลากที่ชัดเจนและช่วยให้เข้าใจวิธีการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ On-Pack Recycling Label (OPRL)

ความเห็น :

นอกเหนือจากรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของนักชิมตัวจิ๋วแล้ว ยังอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยภายใต้คำแนะนำและควบคุมของนักโภชนาการวิชาชีพ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุเพียงชนิดเดียวเพื่อความสะดวกในการคัดแยกก่อนเข้ารีไซเคิล

 

ที่มา :    1      FOOD navigator.com. July 15, 2022. UK’s first recyclable baby food pouches developed for council collection: ‘Scaled up, the new material will make a significant  difference to total climate footprint’.
                  Website : https://www.foodnavigator.com/

                2          Little Freddie. Product : Super Strawberries & Bananas.
                  Website : https://littlefreddie.com/

download PDF

Related Articles

รอบรั่ว นวัตกรรมอาหารไทย

 ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา เห็นได้ว่านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคน ไทย ปรากฏออกมาเป็นระยะ จึงขอหยิบยกผลงานที่น่าสนใจในรอบปี 255...

นวัตกรรมเครื่องกำจัด “ไข่มอด” ในข้าวด้วยคลื่นวิทยุ

จากผลงานวิจัยไทยต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น...