นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน “Magik Growth”

นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน “Magik Growth”

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Magik Growth

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ทุเรียนเป็นพืชส่งออกอันดับ 2 รองจากยางพารา เป็นราชาผลไม้ที่นิยมบริโภคในไทยและตลาดส่งออก โดยเฉพาะตลาดจีน ที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งเกษตรกรมักพบกับปัญหาโรคของพืช สัตว์และแมลงทำลายผลทุเรียนในระยะพัฒนาผล (60 -90 วัน) ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องมีการใช้สารเคมี ทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • ช่วยป้องกันผลทุเรียนจากศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะผล (หนอนรัง) ราดำ และกระรอก ในช่วงระยะพัฒนาผลจนถึงเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลทุเรียนที่ได้มีผิวสวย ไม่มีตำหนิ
  • วัสดุนอนวูฟเวน (Nonwovens) มีคุณสมบัติให้น้ำและอากาศผ่านเข้าออกได้โดยง่าย และมีคุณสมบัติคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมกับเซลล์รับแสงที่ผิวผลไม้ สามารถสร้างสารสำคัญในผลไม้ทั้งแป้ง น้ำตาล และสารต้นอนุมูลอิสระต่างๆ
  • ทุเรียนที่ห่อหุ้มด้วยถุง Magik Growth มีเปลือกบางลง 30% ทำให้น้ำหนักรวมผลทุเรียนเพิ่มขึ้น 10% มีความแน่นเนื้อเพิ่มมากขึ้น และสีเนื้อเหลืองขึ้น

ความเห็น :

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และลดปริมาณการสูญเสียทุเรียนในระหว่างปลูก ส่งผลให้ส่วนทุเรียนที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถยกระดับสินค้าเข้าสู่ตลาดสินค้าพรีเมี่ยมได้ นอกจากนี้ ในอนาคตอาจนำมาประยุกต์ใช้กับผลไม้อื่นๆ ได้อีกด้วย

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_198398 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

download PDF

Related Articles

ขวดแบบใหม่ ผลิตจากพืช 100%

ปัจจุบันหลายคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ Coca-Cola ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ...

แคลเซียมเสริมอาหารจากกระดูก

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก วิจัยและพัฒนา “แคลเซียมเสริมอา...