แป้งกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตนมถั่วเหลือง

แป้งจากกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) เป็นผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ (by product) ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ และนมถั่วเหลือง โดยบริษัท Renewal Mill

ผลิตภัณฑ์ :

แป้งจากกากถั่วเหลือง (Organic okara flour)

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Renewal Mill, สหรัฐอเมริกา

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

Claire Schlemme ผู้ก่อตั้งบริษัท Renewal Mill ได้เผชิญปัญหากับขยะอาหาร ในช่วงที่ได้ร่วมงานกับบริษัทน้ำผลไม้ออร์แกนิคในบอสตัน ซึ่งในแต่ละวันจะต้องทิ้งเศษผลไม้จำนวนมาก และคิดว่าผู้ผลิตรายอื่นโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่คงประสบปัญหาเช่นเดียวกันจากความคิดนั้นจึงเกิดเป็นแรงผลักดันที่จะผลิตอาหารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 100% ไม่เกิดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

แป้งจากกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) เป็นผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ (by product) ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ และนมถั่วเหลือง โดยบริษัท Renewal Mill ได้นำกากถั่วเหลืองที่ได้จากกระบวนการมาทำให้แห้งจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดจนกลายเป็นแป้งจากกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์  เบเกอรีทดแทนการใช้แป้งสาลีช่วยแก้ปัญหาผู้ที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลีและลดปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ไปพร้อมกัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำเต้าหู้
  • มีโปรตีน และใยอาหารสูง
  • ปราศจากกลูเตน ผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนสามารถทานได้
  • ไม่ใช่จีเอ็มโอ (Non-GMO)
  • สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรีได้หลากหลายชนิด
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาด้านการสูญเสียอาหาร (Food Loss)

ความเห็น :

แป้งจากกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) เป็นผลิตภัณฑ์จากแนวคิด Upcycled Food (Upgrade + Recycling) หรือการเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเพิ่มนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ลงไป ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

download PDF

Related Articles

ชามะเขือพวง

มะเขือพวงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่ง     ผักพื้นบ้านในเรื่องของสารเส้นใย” เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารเส้นใยมากที่สุด เมื่อ...

Coca-Cola Plus น้ำอัดลมยุคใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ

บริษัทได้พัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร โดย Coca-Cola Plus นั้น     เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลและไม่...