"CRUST PILSNER" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากขนมปัง

บริษัท CRUST JAPAN ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท CRUST GROUP ผู้พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสิงคโปร์ที่ยึดมั่นแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังที่จะลด การสูญเสียอาหารทั่วโลก (Global Food Loss) ให้ได้ 1% ภายในปี 2030

ผลิตภัณฑ์ :

"CRUST PILSNER" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากขนมปัง

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

CRUST JAPAN Co., Ltd., ประเทศญี่ปุ่น

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

บริษัท CRUST JAPAN ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท CRUST GROUP ผู้พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสิงคโปร์ที่ยึดมั่นแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังที่จะลดการสูญเสียอาหารทั่วโลก (Global Food Loss) ให้ได้ 1% ภายในปี 2030 จึงได้ส่งเสริมให้ธุรกิจด้านบริการอาหารและค้าปลีกสามารถหมุนเวียนเศษอาหาร และลดการสูญเสียไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการพัฒนา คือ CRUST PILSNER” เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากขนมปัง

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

“CRUST PILSNER” เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์ลาเกอร์ (lager beer) ที่ใช้ขนมปังที่เหลือจากกระบวนการผลิต ร้านค้า หรือร้านอาหาร เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ โดยใช้ขนมปังญี่ปุ่นที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เฉพาะตัวและมีรสสัมผัสละมุนเมื่ออยู่ในปาก ประกอบกับน้ำที่ใช้ในการผลิตเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาในญี่ปุ่น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความพรีเมียมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาด้าน Food Loss ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • เบียร์ “CRUST PILSNER” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขนมปังที่เหลือจากกระบวนการผลิต ร้านค้า หรือร้านอาหาร
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาด้านการสูญเสียอาหาร (Food Loss)

ความเห็น :

แนวคิด Upcycled Food (Upgrade + Recycling) หรือการเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเพิ่มนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ลงไป ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าและช่วยลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ของประเทศไทยที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

download PDF

Related Articles

ไอศกรีมเปลี่ยนสี

นายมานูเอล ลินาเรส วัย 37 ปี นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชาวเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน ได้คิดค้นสูตรลับที่ทำให้ไอศกรีมเปลี่ยนสีได้ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 1...

โชว์ (ความเป็น) เหนือด้วยสแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร

ถั่วเน่าถือ เป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นจนจึงปัจจุบัน แต่ด้วย ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพราะตัวทำให้ถั่วเน่าได้รับความนิยม เฉ...