นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ช่วยยืดอายุทุเรียนเพื่อการส่งออก

บริษัท จอยเอ็นโค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไทย และร้านอาหารไทย The Flying Thai Food ในประเทศจีน ซึ่งผลไม้ไทยเป็นที่นิยมมากในจีน โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีต้นทุนความสูญเสียระหว่างการขนส่งค่อนข้างสูง โดยเกิดจากปัญหาผลแตกขณะขนส่งและปัญหาความสุกอ่อนของทุเรียนที่ไม่เหมาะสมเมื่อถึงจีน ทางบริษัทจึงได้เริ่มมองหางานวิจัยและติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อช่วยกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Active Coaching Packaging

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท จอยเอ็นโค จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

บริษัท จอยเอ็นโค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไทย และร้านอาหารไทย The Flying Thai Food ในประเทศจีน ซึ่งผลไม้ไทยเป็นที่นิยมมากในจีน โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีต้นทุนความสูญเสียระหว่างการขนส่งค่อนข้างสูง โดยเกิดจากปัญหาผลแตกขณะขนส่งและปัญหาความสุกอ่อนของทุเรียนที่ไม่เหมาะสมเมื่อถึงจีน ทางบริษัทจึงได้เริ่มมองหางานวิจัยและติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อช่วยกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ขึ้น

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • เป็น Active Coaching Packaging สามารถช่วยชะลอการสุกของผลไม้ได้ โดยสามารถยืดอายุทุเรียนได้นานถึง 30 – 45 วัน จากเดิมที่นำทุเรียนเข้าไปขายในประเทศจีนและอยู่ได้เพียง 3 – 5 วัน เท่านั้น
  • ช่วยลดปัญหาผลของทุเรียนแตกขณะขนส่งได้
  • ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 บาท/ชิ้น

ความเห็น :

บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว อาจมีต้นทุนสูงหากนำมาประยุกต์ใช้เพื่อจำหน่ายในประเทศ แต่เมื่อหากนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งออกผลไม้สดพร้อมทานไปยังต่างประเทศ ถือได้ว่าคุ้มค่าในการนำไปใช้เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนการสูญเสียขณะขนส่งได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9640000032378   สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

download PDF

Related Articles

ส้มตำไทยอบกรอบ นวัตกรรมอาหารสุดแซ่บ

ส้มตำกรอบ ผลิตด้วยกระบวนการทำแห้งด้วยวิธีฟรีซดราย (Freeze Dried) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีและคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับของสด โดยส้มตำกรอบ ตราแม่ตุ๊ก...

สติ๊กเกอร์วัดความสุก ส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไทย

สติ๊กเกอร์วัดระดับความสุกของผลไม้ จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกระดับความสุกดิบทั้งผู้ผลิตและผู้บริ...