ข้าวเม่าโอเมก้า นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขนมไทย

ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อขนมไทยนั้น มักมองว่าทานแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพราะมีรสชาติหวานจากน้ำตาล และมีความมันจากหัวกะทิ ขนมไทยจึงไม่ได้เป็นที่นิยมในผู้บริโภคกลุ่มนี้เท่าที่ควร ผู้พัฒนาจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ข้าวเม่าโอเมก้า ตรา เม่าเม่า

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อขนมไทยนั้น มักมองว่าทานแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพราะมีรสชาติหวานจากน้ำตาล และมีความมันจากหัวกะทิ ขนมไทยจึงไม่ได้เป็นที่นิยมในผู้บริโภคกลุ่มนี้เท่าที่ควร ผู้พัฒนาจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าโอเมก้า ตราเม่าเม่า ซึ่งเป็นนวัตกรรมขนมหวานไทยแช่แข็งจากข้าวเม่ารูปแบบใหม่ โดยผลิตจากข้าวเม่าซึ่งเป็นข้าวเมล็ดอ่อนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผสานด้วยนวัตกรรมการทดแทนกะทิด้วยอิมัลชั่นน้ำมันพืช 9 ชนิด ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 6 9 วิตามินอี และโอรีชานอล จากน้ำมันเมล็ดชา น้ำมันงาม้อน น้ำมันมะกอก น้ำมันงาดำ น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันถั่วดาวอินคา น้ำมันคาโนลา น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันรำข้าว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ

ความเห็น :

ตลาดอาหารสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้บริโภครักสุขภาพมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นนวัตกรรมขนมไทยที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และสามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี

 ที่มา :   https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18148  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

download PDF

Related Articles

“ไรซ์เบอร์รี่สเปรด” แยมข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำตาลต่ำ

แยมข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำตาลต่ำ และให้พลังงานต่ำ มีเนื้อสัมผัสคล้ายแยมทั่วไป ที่มีความข้นหนืด แต่มีกลิ่นหอมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และมัลเบอร์รี่ โดยกระบว...

หมดเวลาของเทอร์ โมมิเตอร์ เมื่อมี" ONVU"

ระบบฉลากใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตจากหมึกชนิดพิเศษ ช่วยเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ความเย็น (C...