ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วในน้ำร้อน

ข้าวเหนียวมูนสด ส่วนใหญ่มักพบกับปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาที่สั้น ข้าวเหนียวแข็งตัวเร็ว และมีกลิ่นหืนง่าย ผู้พัฒนาจึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานหรือมีความเร่งรีบของการดำเนินชีวิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ และทีมวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ข้าวเหนียวมูนสด ส่วนใหญ่มักพบกับปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาที่สั้น ข้าวเหนียวแข็งตัวเร็ว และมีกลิ่นหืนง่าย ผู้พัฒนาจึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานหรือมีความเร่งรีบของการดำเนินชีวิต

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งด้วยไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่อง
  • มีอายุการเก็บรักษาได้ อย่างน้อย 1 ปี เหมาะสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
  • วิธีรับประทาน สามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้
  • เติมน้ำร้อนให้ท่วมข้าวเหนียว ปิดฝา ทิ้งไว้นาน 7 นาที
  • เติมน้ำให้ท่วมข้าวเหนียวแล้วนำเข้าไมโครเวฟนาน 2 นาที

ความเห็น :

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป ถือได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้นาน และสะดวกในการรับประทาน นอกจากนี้ ในการยืดอายุการเก็บรักษาได้นานมากกว่า 1 ปีนั้น ยังสามารถเปิดโอกาสในการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้อีกด้วย

 ที่มา :   https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=37279  สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

download PDF

Related Articles

นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลือกแก้วมังกรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

ผลิตภัณฑ์นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลืองแก้วมังกร เกิดขึ้นมาจากผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปริมาณของเปลือกแก้วมังกรที่เหลือทิ้งจำนวนมากในอุตสาหกรรม โดยพบว่า คนไ...

MUJI Cola ทางเลือกใหม่ของเครื่องดื่มโคล่า

MUJI Cola เป็นเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม (Carbonated Drinks) ในกลุ่มน้ำดำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยการฉีกแนวคิดของตลาดน้ำดำ...