“Solien” ผงโปรตีนจาก CO2

Solein ตั้งอยู่บนแนวคิดที่พัฒนาโดย NASA ที่มองว่าทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอาหาร   มีอยู่อย่างจำกัดแล้วสิ่งที่หมุนเวียนได้และมีโอกาสหมดไปน้อยที่สุด คือ อากาศ 

ผลิตภัณฑ์ :

“โซลีน (Solein)” ผงโปรตีนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Solar Foods บริษัท Food Tech จากฟินแลนด์

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

Solein ตั้งอยู่บนแนวคิดที่พัฒนาโดย NASA ที่มองว่าทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอาหาร   มีอยู่อย่างจำกัดแล้วสิ่งที่หมุนเวียนได้และมีโอกาสหมดไปน้อยที่สุด คือ อากาศ ส่วนประกอบของอากาศในธรรมชาติประกอบด้วยไนโตรเจน ออกซิเจน และแก๊สอื่น ๆ อาทิเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นมลพิษในอากาศและมีปริมาณมากจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผงโปรตีนจาก CO2 นี้ขึ้นมา

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Solein มีคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 50 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 20-25 และไขมันอีกร้อยละ 5-10 ซึ่งมีกรดอะมิโนจำเป็นครบตามที่โปรตีนควรจะมีและมีรสสัมผัสคล้ายแป้ง โดย Solien มีกระบวนการผลิตคล้ายกับการหมักเบียร์ และใช้เทคนิคที่เรียกว่า การดักจับอากาศ (Carbon Capture Technology) เพื่อให้ได้สารตั้งต้นหรือ CO2 มาในปริมาณที่ต้องการจากนั้นนำ CO2 ที่ดักจับได้เข้าถังหมักแล้วใช้พลังงานหมุนเวียนและน้ำเพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน จากนั้นเติมจุลินทรีย์ที่มีชีวิตลงไปเพื่อให้เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • เป็นผงโปรตีนจากอากาศ ไม่ได้ผลิตจากสัตว์หรือพืช
  • กระบวนการผลิต Solein ไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ภายนอกเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ตลอดกระบวนการผลิตไม่มีการเพิ่ม CO2 เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
  • กระบวนการผลิต Solein ประหยัดน้ำเป็นจำนวนมากเพราะการผลิต Solein 1 กิโลกรัม ใช้น้ำเพียง 10 ลิตร เมื่อเทียบกับโปรตีนผงจากถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม ใช้น้ำในการผลิต 2,500 ลิตร

ความเห็น :

ผงโปรตีนจากอากาศต่อยอดสู่การเป็นอาหารนักบินอวกาศ และอาหารมังสวิรัติ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคต สำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนแต่ไม่ต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งโปรตีนชนิดสามารถนำไปผลิตอาหาร เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม เป็นต้น

ที่มา :     

  1. Sandaru K. เปลี่ยนอากาศเป็นอาหาร! “SOLEIN” ผงโปรตีนที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์!. https://starthaiup.com/whats-happening/solein-protein-from-co2/.
  2. Springwise. FOOD-TECH COMPANY CREATES PROTEIN POWDER FROM CO2. https://www.springwise.com/innovation/food-drink/food-from-thin-air-solein-foods-NASA.

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมการออกแบบแนวใหม่ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

The Deli Garage ร้านขายอาหารสำเร็จรูป ในประเทศเยอรมนี ได้ออกแบบอาหารโดยการสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนของใช้ต่างๆที่...

ข้าวปั้นโอนิกิริพร้อมดื่ม

ปัจจุบันเยลลี่บรรจุถุงพร้อมดื่มเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดพกพาได้ง่าย สะดวกต่อการรับประทาน ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไต...