“บี เฮิร์บ” ข้าวเคลือบสมุนไพรหลากสี

ก่อนหน้านี้นายวิชัย พจนสุวรรณกุล เป็นผู้ประกอบการค้าข้าว แต่การค้าข้าวในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับกับตลาดอาหารสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นโอกาสดังกล่าวจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถเพื่อขยายตลาดและกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ข้าวเคลือบสมุนไพร ตรา บี เฮิร์บ

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

นายวิชัย พจนสุวรรณกุล วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ก่อนหน้านี้นายวิชัย พจนสุวรรณกุล เป็นผู้ประกอบการค้าข้าว แต่การค้าข้าวในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับกับตลาดอาหารสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นโอกาสดังกล่าวจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถเพื่อขยายตลาดและกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ข้าวเคลือบสมุนไพร เป็นการนำข้าวคุณภาพดีจากทุ่งกุลาร้องไห้มาเคลือบสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการต้านโรคต่างๆ โดยประโยชน์ของข้าวเคลือบสมุนไพรนั้น จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสมุนไพรที่นำมาเคลือบ เช่น ข้าวเคลือบกระเจี๊ยบแดงสามารถช่วยขับปัสสาวะ แก้นิ่ว ข้าวเคลือบขมิ้นชันช่วยรักษาแผลในลำไส้ เจริญอาหาร ต้านอนุมูลอิสระ และข้าวเคลือบใบเตย ช่วยบำรุงหัวใจ ขับปัสสาวะ แก้เบาหวาน เป็นต้น

ความเห็น :

ข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตรอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และคนไทยนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก จึงส่งผลให้ตลาดค้าข้าวมีการแข่งขันสูง นวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายในตลาดข้าวได้เป็นอย่างดี

 ที่มา :   https://mgronline.com/smes/detail/9630000114154  สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

download PDF

Related Articles

CLR CFF กาแฟใสไร้สีแต่รสชาติยังคงเดิม

CLR CFF (Clear Coffee) ผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูง และน้ำเปล่าบริสุทธิ์ซึ่งผลิตภัณฑ์มีปริมาณคาเฟอีน 50 มิลลิกรัมต่อ 200 มิลลิลิตร ไม่ใส่สารกันบ...

นวัตกรรม เครื่องคั้นน้ำมะนาว

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท วินซิน เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันพัฒนา “เครื่องคั้นน้ำมะนาวสด” แบบผ่าบีบที...