เนื้อเทียม โปรตีนแนวใหม่จากขนุนอ่อน

ผู้บริโภคกลุ่มมังสวิรัส หรือ Vegan มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์อาหารที่มาแรงที่สุดในโลก ส่งผลให้เนื้อสัตว์เทียม (Plant-based meat) กลายเป็นเมกะเทรนด์ เนื่องจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น บวกกับการที่คนมองว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจำนวนมาก ผู้พัฒนาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว  

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ขนุนอ่อนแปรรูป ตรา Upton’s Naturals

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Upton’s Naturals ประเทศสหรัฐอมเริกา

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ผู้บริโภคกลุ่มมังสวิรัส หรือ Vegan มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์อาหารที่มาแรงที่สุดในโลก ส่งผลให้เนื้อสัตว์เทียม (Plant-based meat) กลายเป็นเมกะเทรนด์ เนื่องจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น บวกกับการที่คนมองว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจำนวนมาก ผู้พัฒนาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว 

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • เนื้อเป็นเส้นใย มีลักษณะคล้ายเนื้อของอกไก่
  • ขนุนอ่อนมีรสจืด และไม่มีกลิ่น จึงส่งผลให้สามารถนำมาปรุงได้หลากหลายเมนู
  • มีไฟเบอร์สูง โปรตีนสูง น้ำตาลต่ำ และไม่มีไขมัน

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ และถ้าหากขนุนอ่อนสามารถเจาะตลาด Vegan ทั่วโลกได้ น่าจะเป็นโอกาสอันดีให้กับเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการในไทยที่จะนำแนวคิดนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อส่งเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้

ที่มา :   เพจ ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมแปรรูปขิง เผ็ดร้อนระดับเทพ

    “ขิง” พืชสมุนไพรที่เราคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อาหารไทยหลายชนิดต้องมีขิงเป็นส่วนผสมสำคัญ ช่วยเพิ่มระดับความอร่อยแบบส...

หมดเวลาของเทอร์ โมมิเตอร์ เมื่อมี" ONVU"

ระบบฉลากใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตจากหมึกชนิดพิเศษ ช่วยเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ความเย็น (C...