กล่องเก็บทุเรียนนวัตกรรมใหม่ช่วยป้องกันกลิ่นได้

ทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่เรื่องกลิ่นของทุเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อต้องเก็บทุเรียนร่วมกับอาหารชนิดอื่นหรือน้ำดื่มในตู้เย็น โดยเฉพาะเมื่อต้องการซื้อทุเรียนเป็นของฝาก กลิ่นอาจสร้างปัญหารบกวนผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองได้ ทางผู้พัฒนาจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน Ozone Box แบรนด์ SAFER PAC

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมวิจัยกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่เรื่องกลิ่นของทุเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อต้องเก็บทุเรียนร่วมกับอาหารชนิดอื่นหรือน้ำดื่มในตู้เย็น โดยเฉพาะเมื่อต้องการซื้อทุเรียนเป็นของฝาก กลิ่นอาจสร้างปัญหารบกวนผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองได้ ทางผู้พัฒนาจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • พัฒนาขอบล็อคเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ำได้ จึงสามารถกักเก็บกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกได้ และยังสามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ภายในได้
  • ใช้พลาสติก PET ชนิดป้องกันการเกิดฝ้า เพื่อให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
  • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ Eco-Package Design ซึ่งเป็นการทำให้กล่องแข็งแรงขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความหนาของแผ่นพลาสติก
  • ฝาปิดสนิท และสามารถเปิด-ปิดซ้ำได้

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว ถือเป็นนวัตกรรมที่ได้ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้เป็นอย่างนี้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของทุเรียนได้อีกด้วย

 ที่มา :    https://mgronline.com/science/detail/9630000058095  สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

download PDF

Related Articles

Coca-Cola เปิดตัวขวดพลาสติกรีไซเคิลจากขยะในทะเล

ในปัจจุบันมีขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็นจำนวนมาก แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Coca-Cola ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้พัฒนานวัตกรรมรีไซเคิลดังกล่าวมาประบ...

นวัตกรรม สกัดน้ำมันจาก

บริษัท Solazyme ได้ร่วมมือกับบริษัท Roquette   ในการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อใช้เป็นส่วนผสมอาหารในรูปแบบแป้งผง จากสาหร่าย heterotrophic ซึ่งเป็นส...