กล่องเก็บทุเรียนนวัตกรรมใหม่ช่วยป้องกันกลิ่นได้

ทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่เรื่องกลิ่นของทุเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อต้องเก็บทุเรียนร่วมกับอาหารชนิดอื่นหรือน้ำดื่มในตู้เย็น โดยเฉพาะเมื่อต้องการซื้อทุเรียนเป็นของฝาก กลิ่นอาจสร้างปัญหารบกวนผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองได้ ทางผู้พัฒนาจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน Ozone Box แบรนด์ SAFER PAC

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมวิจัยกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่เรื่องกลิ่นของทุเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อต้องเก็บทุเรียนร่วมกับอาหารชนิดอื่นหรือน้ำดื่มในตู้เย็น โดยเฉพาะเมื่อต้องการซื้อทุเรียนเป็นของฝาก กลิ่นอาจสร้างปัญหารบกวนผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองได้ ทางผู้พัฒนาจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • พัฒนาขอบล็อคเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ำได้ จึงสามารถกักเก็บกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกได้ และยังสามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ภายในได้
  • ใช้พลาสติก PET ชนิดป้องกันการเกิดฝ้า เพื่อให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
  • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ Eco-Package Design ซึ่งเป็นการทำให้กล่องแข็งแรงขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความหนาของแผ่นพลาสติก
  • ฝาปิดสนิท และสามารถเปิด-ปิดซ้ำได้

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว ถือเป็นนวัตกรรมที่ได้ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้เป็นอย่างนี้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของทุเรียนได้อีกด้วย

 ที่มา :    https://mgronline.com/science/detail/9630000058095  สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

download PDF

Related Articles

ชีสจากเมล็ดถั่วพู นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้พืชพื้นถิ่น

ในปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มวีแกน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวมังสวิรัติ ไม่บริโภคอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อ เนย นม ไข่ ชีส น้ำผึ้ง และเจลาติน ...

เอเจล นวัตกรรมการบริโภคอาหารเสริม เพื่อ

  บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่รัฐ ยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ที่เรียกว่า “Gelceuticals” ห...