ญี่ปุ่นผลิตถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในทะเล

ปัจจุบันขยะพลาสติกที่หลุดไปในทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์ทะเล บริษัท ฟุคุสุเกะ โคเกียว ได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้  จึงได้คิดค้นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในท้องทะเลขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ถุงพลาสติกจากอ้อยและข้าวโพด

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท  ฟุคุสุเกะ โคเกียว (Fukuske Kogyo) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกุนมะ (Gunma University)

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ปัจจุบันขยะพลาสติกที่หลุดไปในทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์ทะเล บริษัท ฟุคุสุเกะ โคเกียว ได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้  จึงได้คิดค้นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในท้องทะเลขึ้น

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • เป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากอ้อยและข้าวโพด
  • คุณลักษณะพิเศษ คือ เมื่อถูกพัดลงสู่ทะเลแบคทีเรียในทะเลจะสามารถย่อยสลายถุงดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 90 ภายใน 180 วัน
  • สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 8 กิโลกรัม เทียบเท่ากับถุงพลาสติกมาตรฐาน
  • ราคาถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในทะเลสูงกว่าถุงพลาสติกแบบมาตรฐานประมาณ 7 – 10 เท่า

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาขยะในท้องทะเลได้อีกช่องทางหนึ่ง  และประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีปริมาณขยะในท้องทะเลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอาจนำแนวคิดนี้มาประยุคใช้กับธุรกิจของท่านเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ที่มา :   https://www.brandbuffet.in.th/2020/01/japanese-makes-ocean-degradable-shopping-bags/ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

download PDF

Related Articles

นมข้าวอะมิโน ชัยชนะแรกของผู้แพ้ (นม)

อาการแพ้นมวัวของเด็กทารกเป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน และ ส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น ปริมาณสารอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ร่างกาย เป็นต้น ถึงแม้จะมีนมทางเลื...

นวัตกรรมอาหารทารก

แนวคิดที่ว่า “น้้านมแม่นั้นดีที่สุด” อาจเป็นสิ่งที่คุณแม่ยุคใหม่ยังกังวลกับการตัดสินใจหาสิ่งทดแทนที่อาจเทียบเคียงได้กับน้้านมธรรมชาติของมา...