ฟิล์มถนอมอาหารจากเปลือกกุ้ง

ใน 1 ปี เราใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกมากกว่า 160 ล้านตัน โดยพลาสติกเหล่านี้ทำจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และจะถูกรีไซเคิลเพียงส่วนน้อย ประกอบกับปัจจุบันอุตสาหกรรมการประมงในสกอตแลนด์

                                   

ผลิตภัณฑ์ :

Natural biopolymer Chitin

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

CuanTec, สกอตแลนด์

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ใน 1 ปี เราใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกมากกว่า 160 ล้านตัน โดยพลาสติกเหล่านี้ทำจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และจะถูกรีไซเคิลเพียงส่วนน้อย ประกอบกับปัจจุบันอุตสาหกรรมการประมงในสกอตแลนด์สร้างขยะเปลือกกุ้งเปลือกหอยจำนวนมาก และแม้สารไคตินจะมีการนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมแต่กระบวนการสกัดไคตินนั้น มีต้นทุนที่สูง ทำให้เปลือกหอยเปลือกกุ้งส่วนใหญ่ถูกโยนทิ้งลงถังขยะ พร้อมกับอุตสาหกรรมได้หันมาใช้ไคตินที่ได้จากกระบวนการผลิตจากสารเคมีแทน ทางบริษัทฯจึงมีแนวคิดที่จะนำเปลือกกุ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลมาพัฒนาเป็นฟิล์มถนอมอาหารจากสารไคตินขึ้นมา

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพที่ย่อยสลายได้จะมีลักษณะและเนื้อสัมผัสเหมือนพลาสติกดั้งเดิม แต่ความแตกต่างคือบรรจุภัณฑ์นี้ใช้วัสดุที่ยั่งยืนจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย CuanTec เลือกใช้กระบวนการหมักที่คล้ายกับการต้มเบียร์ เพื่อแยกสารที่เรียกว่า ไคติน (chitin) จากเปลือกของกุ้งลังกู้สตีน (langoustine) ซึ่งเป็นกุ้งเปลือกแข็งสายพันธุ์กุ้งมังกรหรือล็อบสเตอร์ มาทำเป็นฟิล์มถนอมอาหารจากสารไคติน (Natural biopolymer Chitin)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

เน้นคุณภาพด้วยการมุ่งแปลงไคตินธรรมชาติเป็นฟิล์มใสที่สามารถใช้ในบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท แทนที่จะเป็นฟิล์มสีเหลืองที่ไม่ได้รับความสนใจจากท้องตลาด

ความเห็น :

ขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทิ้งกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากและสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม การคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย เป็นแนวคิดที่ควรผลักดันและสนุนให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ

ที่มา : Positioning. เปลี่ยนโลกแพ็กเกจจิ้ง สตาร์ทอัปยุโรปใช้เปลือกกุ้งสร้าง ฟิล์มแรปอาหารไม่ง้อพลาสติก. https://positioningmag.com/.

                           สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

นวัตกรรม “ข้าวมือถือ” จากพรานทะเล

ผลิตภัณฑ์ข้าวมือถือหรือ Mobile Meal นับเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิตไทย โดยนายอนุรัตน์      โค้วคาสัย...

เทคโนโลยีต้นแบบ ตัวหนีบยาง (elastomer gripper) สำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อ

Technologies(DIL) ได้ร่วมกันพัฒนาตัวหนีบยางต้นแบบ (Elastomer gripper) สำหรับจัดการสุขอนามัยอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการมองหา...