“Biopack” นวัตกรรมใหม่กล่องไข่กลายเป็นต้นไม้

หลายคนเข้าใจว่าการรีไซเคิลนั้นเพียงพอสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ความจริงแล้วการจัดการขยะแบบธรรมดานั้นใช้พลังงานสูงและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การคัดแยก รวมถึงการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ George bosnas จึงคิดค้นบรรจุภัณฑ์นี้ขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Biopack

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

George bosnas

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

หลายคนเข้าใจว่าการรีไซเคิลนั้นเพียงพอสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ความจริงแล้วการจัดการขยะแบบธรรมดานั้นใช้พลังงานสูงและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การคัดแยก รวมถึงการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ George bosnas จึงคิดค้นบรรจุภัณฑ์นี้ขึ้น

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • กล่องใส่ไข่เป็นทรงสี่เหลียมทำมาจากเยื่อกระดาษ แป้ง และเมล็ดพืชตระกูลถั่ว
  • เมื่อใช้แผงไข่เสร็จแล้ว สามารถนำลงดินแล้วรดน้ำ เพื่อให้ต้นถั่วงอกออกมาโดยจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน ในการเติบโต
  • ที่เลือกเป็นพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากมีงานวิจัยกล่าวว่าพืชตระกูลถั่วสามารถช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้

ความเห็น :

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคได้อย่างดี ซึ่งถือได้ว่านวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์นี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี นอกจากกจะสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ไข่แล้ว ยังสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกได้อีกด้วย

 ที่มา :   https://www.designboom.com/design/george-bosnas-biopack-sustainable-packaging-06-14-2019/?fbclid=IwAR3l7Ats7LGULxkZ9LMnTO9qu-tdiUiQMm7mojVHfUE7g3G3MByyrcrgifk

สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2562

download PDF

Related Articles

เนยข้าวไรซ์เบอร์รี่สูตรผสมไซรัปแก่นตะวัน

เนยข้าวไรซ์เบอร์รี่สูตรผสมไซรัปแก่นตะวัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยผลงานวิจัย 2 ส่วน คือ (1) เนยข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำให้ข้าวสุกในสภา...

นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

Gourmet Herb เป็นนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรไทยที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบ Fixing Condition และ Low Impact Drying ที่...