ไอเดียสุดเจ๋ง "ปากกาวัดความสุกของทุเรียน"

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งและหนา ยากต่อการเลือกและวัดระดับความสุกอ่อนก่อนรับประทาน โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีเคาะที่เปลือกและใช้มีดกีดเพื่อดูเนื้อด้านใน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อผลของทุเรียนหากไม่ได้ความสุกในระดับที่ต้องการ ผู้พัฒนาจึงคิดค้นอุปกรณ์นี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ปากกาวัดความสุกของทุเรียน

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ปี 2560 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งและหนา ยากต่อการเลือกและวัดระดับความสุกอ่อนก่อนรับประทาน โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีเคาะที่เปลือกและใช้มีดกีดเพื่อดูเนื้อด้านใน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อผลของทุเรียนหากไม่ได้ความสุกในระดับที่ต้องการ ผู้พัฒนาจึงคิดค้นอุปกรณ์นี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ปากกาวัดความสุกของทุเรียน เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้ตรวจสอบเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานเนื้อทุเรียนได้ตามต้องการ โดยใช้หลักการของแรงต้านที่เนื้อทุเรียนเพื่อพิสูจน์ว่าทุเรียนมีเนื้อดิบ เนื้อห่าม หรือ สุกเนื้อนิ่ม โดยวิธีการใช้งานเพียงนำปลายเข็มของอุปกรณ์ทิ่มลงไปในเปลือกทุเรียนให้ตรงกับบริเวณที่มีเนื้อทุเรียน แล้วทิ่มปลายเข็มลงไปจนสุด จากนั้นกดตัววัดที่ติดไว้ตรงด้านบนของอุปกรณ์ สเกลจะหยุดตรงค่าความสุกของเนื้อทุเรียนที่ได้ ซึ่งสามารถวัดผลได้ 3 ระดับ ดังนี้ สีเขียว หมายถึง ทุเรียนสุก สีเหลือง หมายถึง ทุเรียนห่าม และสีแดง หมายถึง ทุเรียนดิบ

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว สามารถช่วยตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ชอบทานทุเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของระดับความสุกในอุตสาหกรรมทุเรียนส่งออกได้

ที่มา :   https://www.matichon.co.th/region/news_944620

          https://www.technologychaoban.com/topnews/article_106387

          สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2562

download PDF

Related Articles

JUST EGG นวัตกรรมไข่มังสวิรัต

ทางผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มมังสวิรัตที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสิทธิสัตว์...

วันนี้จะทำอะไรกินดี

วันนี้จะทำอะไรกินดี  ไม่ต้องมีหมอดูมาฟันธงก็ทำนายได้เลยว่า หลายคนเจอคำถามนี้ อยู่ทุกวัน บางคนเสียเวลาเดินตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตนานเป็นวันๆ กว่า...