Rice Puree อาหารแขนงใหม่ เน้นเพิ่มแคลอรี่ในกลุ่มนักกีฬา

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงข้าว ซึ่งเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีจุดประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของข้าวและรักษาผลกำไรอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร บริษัทฯ จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Rice Puree

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Minato Pharmaceutical Co., Ltd.

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงข้าว ซึ่งเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีจุดประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของข้าวและรักษาผลกำไรอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร บริษัทฯ จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้น

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • Rice Puree มีเนื้อสัมผัสคล้ายเจลลี่แต่มีความยืดหยุ่นกว่าคล้ายกับขนมอุยโล (ขนมชั้นญี่ปุ่น) สามารถเคี้ยวได้เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงความเป็นข้าวที่แท้จริง นอกจากนี้ ความเหนียวของ Rice Puree ยังสามารถคงรูปเดิมได้แม้จะบดด้วยช้อนก็ตาม
  • ในช่วงแรกทางบริษัทฯ ได้ตีตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มนักกีฬา เช่น นักวิ่งมาราธอน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ง่ายต่อการรับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และในอนาคตทางบริษัทมีแผนขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยเพื่อเป็นอาหารสำหรับการพยาบาล และเป็นอาหารสำหรับเด็กในช่วงหย่านมแม่อีกด้วย
  • Rice Puree  1 ถุง จำหน่ายในราคา 220 เยน (ประมาณ 50 บาท) โดยให้แคลอรี่ 110 กิโลแคลอรี่

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้มีส่วนประกอบหลักจากข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของไทยและยังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ผู้ประกอบการไทยอาจนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

 ที่มา :   สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2562

download PDF

Related Articles

เครื่องแช่อิ่มผลไม้สุญญากาศอัจฉริยะ

นวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต นำวิธีสุญญากาศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแช่อิ่มและควบคุมกระบวนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ส...

SWEET DEE “นมข้าวข้นหวานไขมันต่ำ”

นมข้าวข้นหวาน ถูกพัฒนาขึ้นจากผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีกลิ่นหอม ร่วมกับน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน อินูลิน และน้ำมันรำข้าว ...