ขนมขบเคี้ยว “ส้มตำพอดีคำ”

ส้มตำเป็นอาหารที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลายชนิด และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคยุคใหม่

                              

    

ผลิตภัณฑ์ :

ส้มตำพอดีคำ

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ส้มตำเป็นอาหารที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลายชนิด และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคยุคใหม่ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาส้มตำให้เป็นขนมขบเคี้ยวขนาดเล็กพอดีคำขึ้นซึ่งการพัฒนาดังกล่าวยังสร้างความแปลกใหม่ให้แก่การบริโภคส้มตำอีกด้วย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ส้มตำพอดีคำ” นั้น อาศัยหลักการกระบวนการทำแห้ง หรือ Freeze dry ที่จะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารให้กับสินค้า จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ “ส้มตำพอดีคำ” เป็นขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางอาหาร สามารถพกพาได้สะดวก ทานได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะแก่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ด้วยกระบวนการทำแห้งเยือกแข็ง หรือ Freeze dry อาหารจะถูกนำไปแช่เยือกแข็งแล้วทำแห้งโดยการระเหิดน้ำแข็งออกภายใต้สภาวะสุญญากาศซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ และอาหารจะมีลักษณะกรอบฟูโดยปราศจากน้ำมันจากการแปรรูป และยังสามารถเติมน้ำเพื่อคืนรูปได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพ และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยนำลวดลายของไทยมาเติมแต่งเพื่อออกแบบสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์และความเป็นไทย

ความเห็น :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ส้มตำพอดีคำ” เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ว่าอาหารไทยมีรสชาติที่โดดเด่นและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับอีกด้วย  

ที่มา : ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. อาจารย์ม.เกษตร สนับสนุน SME ไทยในยุค 4.0. http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/2016-04-26-06-50-20/food-news-main-menu-3/fic-food-news-menu/442-food2-28-02-2018.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

"Nima" เครื่องตรวจกลูเตนขนาดพกพา

ปัจจุบันมีคนแพ้กลูเตนเป็นจำนวนมาก เมื่อรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนจะส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก เมื่อยล้า และวิงเวียนศรีษะ โดยทา...

แคลเซียมเสริมอาหารจากกระดูก

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก วิจัยและพัฒนา “แคลเซียมเสริมอา...