GYMMIE Cricket นวัตกรรมโปรตีนจากแมลง

GYMMIE cricket chips เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากแป้งจิ้งหรีด ที่ให้โปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ เหมาะสำหรับ

                                

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ขนมขบเคี้ยวจากจิ้งหรีด (Cricket chips)

ตราผลิตภัณฑ์ :

GYMMIE

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

นายอิทธิกร เทพมณี

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

จากกระแสโลกให้ความสนใจกับโปรตีนแหล่งใหม่จากแมลงกันมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีการผลิตและส่งออกแมลงในรูปแบบขนมขบเคี้ยวอย่างแมลงอบกรอบ แต่ยังไม่มีใครทำแป้งจากแมลง จึงคิดที่จะทำแป้งจากจิ้งหรีดขึ้นมา เนื่องจากจิ้งหรีดมีปริมาณโปรตีนสูง หลังจากประสบความสำเร็จจากการทำแป้งจิ้งหรีดแล้ว แต่การจำหน่ายแป้งจิ้งหรีดอย่างเดียว ผู้บริโภคคงนึกไม่ออกว่าจะนำไปทำอะไรได้บ้าง จึงได้คิดทำขนมขบเคี้ยวจากแป้งจิ้งหรีดขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

GYMMIE cricket chips เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากแป้งจิ้งหรีด ที่ให้โปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ เหมาะสำหรับผู้ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก มีส่วนผสมของผงจิ้งหรีดที่มีโปรตีนสูง GYMMIE cricket chips 1 ซอง มีน้ำหนัก 40 กรัม มีอายุการเก็บรักษานาน 6 เดือน

ความเห็น :

การพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่แตกต่างแต่ยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ชิปส์แบบดั้งเดิม เพื่อให้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ลิ้มลองและสร้างประสบการณ์แบบใหม่ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์ความอร่อยแบบไทย ๆ

ที่มา :   Mgronline. GYMMIE Cricket ขนมขบเคี้ยวจากแป้งจิ้งหรีด นวัตกรรมโปรตีนจากแมลง. https://mgronline.com/smes/detail/9610000061037. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

“Solien” ผงโปรตีนจาก CO2

Solein ตั้งอยู่บนแนวคิดที่พัฒนาโดย NASA ที่มองว่าทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอาหาร   มีอยู่อย่างจำกัดแล้วสิ่งที่หมุนเวียนได้และมีโอกาสหมดไปน้อย...

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทานได้จากโปรตีนนม

แผ่นฟิล์มห่ออาหารที่ผลิตขึ้นจากโปรตีนนมเคซีน (Milk Protein Casein) นั้น สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้ดีกว่าฟิล์มพลาสติกใสถึง 500 เท่า และป...