คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ เครื่องดื่มทางเลือกใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

เริ่มต้นจากการเปิดร้านกาแฟแล้วมีโอกาสได้ไปแหล่งเพาะปลูกกาแฟและแหล่งผลิตเม็ดกาแฟ จึงเห็นว่าเปลือกกาแฟที่ถูกแยกออกมานั้นกลายเป็นวัตถุดิบที่ไร้ประโยชน์ หากสามารถเพิ่มมูลค่าให้เปลือกกาแฟ ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้มากขึ้น ตนจึงเลือกเปลือกกาแฟนำมาทดลองสร้างเป็นเครื่องดื่มเมนูใหม่ จนได้เป็นคาสทาวน์ (Castown) คราฟต์โซดาที่มีหลากหลายรสชาติ

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

คาสทาวน์ (Castown)

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

นายรัฐศรันย์ พีรพงศ์เดชา

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

เริ่มต้นจากการเปิดร้านกาแฟแล้วมีโอกาสได้ไปแหล่งเพาะปลูกกาแฟและแหล่งผลิตเม็ดกาแฟ จึงเห็นว่าเปลือกกาแฟที่ถูกแยกออกมานั้นกลายเป็นวัตถุดิบที่ไร้ประโยชน์ หากสามารถเพิ่มมูลค่าให้เปลือกกาแฟ ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้มากขึ้น ตนจึงเลือกเปลือกกาแฟนำมาทดลองสร้างเป็นเครื่องดื่มเมนูใหม่ จนได้เป็นคาสทาวน์ (Castown) คราฟต์โซดาที่มีหลากหลายรสชาติ

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • คาสทาวน์ (Castown) คราฟต์โซดาไร้แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ที่สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
  • วัตถุดิบที่ใช้มาจากภายในประเทศทั้งหมด โดยใช้เปลือกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จากแหล่งเพาะปลูกในภาคเหนือ
  • ปัจจุบันมีรสชาติมากกว่า 20 รสชาติ แต่ละรสจะผลิตตามฤดูกาล เช่น รสออริจินอล รสไลม์ รสเลม่อน รสลิ้นจี่ รสส้ม รสสับปะรด เป็นต้น

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกกาแฟที่เป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ และเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

ที่มา :   สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2562

https://mgronline.com/smes/detail/9620000003676?fbclid=IwAR148TJjL8U8BwNLOkdIdWiWNuELGbw-d4iQcGKO9F0J7nsas_FAwxvZ0f0

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมการออกแบบแนวใหม่ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

The Deli Garage ร้านขายอาหารสำเร็จรูป ในประเทศเยอรมนี ได้ออกแบบอาหารโดยการสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนของใช้ต่างๆที่...

เครื่องรมแก๊สลำใยสด ลดปัญหาสารตกค้าง

ผศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคนิคและวิ...