GUSTO FURIKAKE ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร เช่น ปัญหาสุขภาพช่องปาก ความแข็งแรงของฟันและเหงือก รวมถึงปัญหาการรับรสชาติอาหารที่ลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเลือกอาหารรับประทาน เกิดความเบื่อหน่ายขณะรับประทานอาหาร รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะกินอาหารรสจัดขึ้น ผู้พัฒนาจึงคิดค้นผงโรยข้าวนี้ขึ้นมา โดยได้เลือกใช้สมุนไพรหรืออาหารที่มีกรดอะมิโนบางชนิด เช่น กลูตาเมต กรดแอสปาร์ติก และไกลซีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการรับรู้รสชาติอาหารที่ดีขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการรับรสของผู้สูงอายุ

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

GUSTO FURIKAKE

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร เช่น ปัญหาสุขภาพช่องปาก ความแข็งแรงของฟันและเหงือก รวมถึงปัญหาการรับรสชาติอาหารที่ลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเลือกอาหารรับประทาน เกิดความเบื่อหน่ายขณะรับประทานอาหาร รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะกินอาหารรสจัดขึ้น ผู้พัฒนาจึงคิดค้นผงโรยข้าวนี้ขึ้นมา โดยได้เลือกใช้สมุนไพรหรืออาหารที่มีกรดอะมิโนบางชนิด เช่น กลูตาเมต กรดแอสปาร์ติก และไกลซีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการรับรู้รสชาติอาหารที่ดีขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการรับรสของผู้สูงอายุ

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเพิ่มกลิ่นรสและกระตุ้นความอยากอาหารซึ่งช่วยลดการปรุงแต่งรสอาหารจากน้ำตาลหรือน้ำปลาได้ หรือช่วยชูรสอาหารให้มีความอร่อยมากขึ้น
  • ใช้วัตถุดิบธรรมชาติและมีส่วนประกอบของผักและสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ได้แก่ เห็ดนางฟ้า หอมหัวใหญ่ ขิง รากผักชี และหอมแดง เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้อร่อยขึ้น
  • มีส่วนประกอบของน้ำปลาผงและน้ำตาล น้อยกว่า 0.2 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (ประมาณ 10 กรัม) และปราศจากวัตถุปรุงแต่งรสและผงชูรส

ความเห็น :

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นวัตกรรมดังกล่าว จึงสามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ที่มา :   http://www.arda.or.th/datas/file/pdfgusto01.pdf สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561

 

download PDF

Related Articles

เบเกอร์ไรส์ ทางเลือกใหม่ของคนแพ้กลูเตน

เบเกอร์ไรส์ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2559 ด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมอาหาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็น DIY Bakery ที่มีแป้งข้าวเจ้...

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (3C) ได้เสนอผลิตภัณฑ์ มากิ เบอรี่ (100% Maqui Berry Freeze Dried Powder) ที่นำเข้ามาจาก บริษัท เฮลท์ เอสเซน...