Mamma Beer เบียร์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Jana Drexlerova CEO ของกลุ่มผู้สนับสนุนศูนย์มะเร็งเต้านมที่ไม่หวังผลกำไรในนาม “Mamma HELP” ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทุนเพื่อการรักษา โดยเธอเคยเป็นมะเร็งเต้านมและหลังจากการได้รับเคมีบำบัดเธอนั้นเป็นแผลในช่องปากและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ เมื่อเธออาการดีขึ้นจึงคิดค้นและพัฒนา Mamma Beer เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Mamma Bear

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Mamma HELP

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

Jana Drexlerova CEO ของกลุ่มผู้สนับสนุนศูนย์มะเร็งเต้านมที่ไม่หวังผลกำไรในนาม “Mamma HELP” ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทุนเพื่อการรักษา โดยเธอเคยเป็นมะเร็งเต้านมและหลังจากการได้รับเคมีบำบัดเธอนั้นเป็นแผลในช่องปากและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ เมื่อเธออาการดีขึ้นจึงคิดค้นและพัฒนา Mamma Beer เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

Mamma Bear เป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีวิตามินและสารอาหารที่ครบถ้วน โดยผลิตขึ้นมาเพื่อผู้หญิงที่ได้รับเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็งเต้านมและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาในตลาดเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมทางอาหารของผู้ป่วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งอาการ Dysgeusia ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่จะทำให้อาหารและเครื่องดื่มมีรสจมหรืออ่อนลง ไม่สามารถรับรสได้ตามความเป็นจริง อีกด้วย

ความเห็น :

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมเครื่องดื่ม Mamma Bear ที่พัฒนาขึ้นนั้น จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับประทานให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบเคมีบำบัดได้เป็นอย่างดี  

ที่มา :   http://www.ditp.go.th สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2561

 

download PDF

Related Articles

Tasty Salt ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงลดโซเดียมที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคจากการทานอาหารเค็มหรืออาห...

นวัตกรรม “ลูกอมจุลินทรีย์โปรไบโอติก ” ป้องกันฟันผุ

บริษัท Organobalance ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้วิจัยและพัฒนา “ ลูกอมผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก” ปราศจากน้ำตาลที่สามารถป้อง...