SWEET DEE “นมข้าวข้นหวานไขมันต่ำ”

นมข้าวข้นหวาน ถูกพัฒนาขึ้นจากผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีกลิ่นหอม ร่วมกับน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน อินูลิน และน้ำมันรำข้าว 

 

                                  

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

นมข้าวข้นหวาน

ตราผลิตภัณฑ์ :

SWEET DEE

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

นมข้าวข้นหวาน ถูกพัฒนาขึ้นจากผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีกลิ่นหอม ร่วมกับน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน อินูลิน และน้ำมันรำข้าว และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทำให้อาหารปลอดเชื้อโดยการใช้ความร้อน (Sterilization) พร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงรีทอร์ทเพาซ์ (Retort Pouch) ที่สะดวกต่อการรับประทานและพกพา

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

1. นมข้าวข้นหวานมีลักษณะคล้ายกับนมข้นหวานทั่วไป โดยนมข้าวข้นหวาน 20

   กรัม (1 หน่วยบริโภค) ให้พลังงานรวมเพียง 30 กิโลแคลอรี เท่านั้น

2. ผลิตจากน้ำนมข้าวหอมมะลิ ปราศจากไขมันทรานส์ ไขมันต่ำและแคลอรี่ต่ำ

3. น้ำตาลน้อย ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นมข้นหวานทั่วไปถึง 6 เท่า เเต่ยังให้ความหวานเท่า

   เดิม

รางวัล :

เหรียญเงิน จากเวทีประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ครั้งที่ 46 (46th International Exhibition of Inventions of Geneva) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ และตลาดร้านกาแฟสดที่มองหาวัตถุดิบเพื่อแตกไลน์การผลิตสินค้าสุขภาพให้กับผู้บริโภค   

ที่มา : ไทยโพสต์. มธ.วิจัย"นมข้าวข้นหวานไขมันต่ำ"ปราศจากไขมันทรานส์"หวานน้อย-แคลลอรี่ต่ำ".https://www.thaipost.net/main/detail/13651. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

ผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้ 5 สี

บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด ผู้ผลิต “ผักอัดเม็ดเพื่อสุขภาพ ตราไบโอเวกกี้ (Bio Veggie)” ซึ่งผลิตขึ้นตามกรรมวิธีเฉพาะในการรักษาคุณภาพข...

SWEET DEE “นมข้าวข้นหวานไขมันต่ำ”

นมข้าวข้นหวาน ถูกพัฒนาขึ้นจากผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีกลิ่นหอม ร่วมกับน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน อินูลิน และน้ำมันรำข้าว ...