ถุงพลาสติกผลิตจากมันสำปะหลัง ย่อยสลายได้เองใน 180 วัน

ในแต่ละปี มีการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยที่สุดประมาณล้านล้านใบทั่วโลกหรือประมาณ 32,000 ใบต่อนาที ซึ่งถุงแต่ละใบใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย แม้ว่าปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วโดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือการพัฒนาถุงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในเวลา 1 – 2 ปี (Oxo-Biodegradable) แต่อย่างไรก็ตาม ถุงพลาสติกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัท Avani Eco จึงคิดพัฒนาถุงพลาสติกหูหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ถุงพลาสติกหูหิ้วที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100%

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Avani Eco ประเทศอินโดนีเซีย

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ในแต่ละปี มีการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยที่สุดประมาณล้านล้านใบทั่วโลกหรือประมาณ 32,000 ใบต่อนาที ซึ่งถุงแต่ละใบใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย แม้ว่าปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วโดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือการพัฒนาถุงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในเวลา 1 – 2 ปี (Oxo-Biodegradable) แต่อย่างไรก็ตาม ถุงพลาสติกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัท Avani Eco จึงคิดพัฒนาถุงพลาสติกหูหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ถุงพลาสติกหูหิ้วที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% นั้น ผลิตจากมันสำปะหลัง ถุงพลาสติกที่ได้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับถุงพลาสติกทั่วไป ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ไม่มีส่วนประกอบของปิโตเลียม สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หรือ สลายได้โดยการนำไปต้มในน้ำเดือด อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลร่วมกับกระดาษได้อีกด้วย

ความเห็น :

ปัจจุบันคนทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติทดแทนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเป็นจำนวนมาก เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และถั่วเหลือง ผู้ประกอบการจึงสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนได้

ที่มา :   https://www.creativecitizen.com/i-am-not-plastic-bag-avani/ สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2561

 

download PDF

Related Articles

"บีซาว พลัส" นวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืน

บีซาว พลัส เป็นสารเสริมอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมให้แม่สุกร ส่งผลต่อเนื่องให้ลูกสุกรมีภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ยาปฏิช...

Empure Noodle-Star 100 วัตถุดิบต้นทุนต่ำทดแทนแป้งถั่วเขียว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :Empure Noodle-Star 100 ผู้คิดค้นและพัฒนา : ศูนย์วิจัย เอ็มส์แลนด์ เอเชีย ฟู้ด อินโนเวชั่น คอร์ป ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยวิจัยแป้ง มหาวิท...