Coke Plus Coffee น้ำดำซ่าผสมกาแฟสุดเข้ม

ในปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มประเภท Soft Drink มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้คุณสมบัติ Refreshment หรือ เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำอัดลม นั่นหมายความว่า ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อเครื่องดื่มในแต่ละวัน ซึ่งกาแฟเป็นเครื่องดื่มในกลุ่ม Refreshment ที่ได้รับความนิยมมาก ทำให้ในปัจจุบันคนไทยเริ่มดื่มกาแฟในระดับอายุที่น้อยลง จากในอดีตเริ่มดื่มกาแฟในช่วงวัยทำงาน แต่ขณะนี้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยนักศึกษาหลายคนเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลมหรือลดความถี่การดื่มน้ำอัดลมลง    หันไปดื่มเครื่องดื่มกาแฟกันมากขึ้น โคคา-โคลา ประเทศไทย จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ Coke Plus Coffee ขึ้น เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า คลายความง่วง และต้องการความสดชื่น ให้หันมาดื่มน้ำอัดลมเพิ่มขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Coke Plus Coffee

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

โคคา-โคลา ประเทศไทย

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ในปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มประเภท Soft Drink มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้คุณสมบัติ Refreshment หรือ เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำอัดลม             นั่นหมายความว่า ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อเครื่องดื่มในแต่ละวัน ซึ่งกาแฟเป็นเครื่องดื่มในกลุ่ม Refreshment ที่ได้รับความนิยมมาก ทำให้ในปัจจุบันคนไทยเริ่มดื่มกาแฟในระดับอายุที่น้อยลง จากในอดีตเริ่มดื่มกาแฟในช่วงวัยทำงาน แต่ขณะนี้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยนักศึกษาหลายคนเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลมหรือลดความถี่การดื่มน้ำอัดลมลง    หันไปดื่มเครื่องดื่มกาแฟกันมากขึ้น โคคา-โคลา ประเทศไทย จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ Coke Plus Coffee ขึ้น เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า คลายความง่วง และต้องการความสดชื่น ให้หันมาดื่มน้ำอัดลมเพิ่มขึ้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Coke Plus Coffee เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำดำที่ผสมผสานกับกาแฟโรบัสต้าเข้มข้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสดชื่นและแก้ง่วง นอกจากนี้ทางผู้คิดค้นยังพัฒนาสูตรให้มีน้ำตาลลดลง 50% และได้รับตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healtiher Choice) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคกลุ่มคนรักสุขภาพอีกด้วย

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาด ยังมีการปรับตัวนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและลดสภาวะการแข่งขันกับสินค้าเดิมในตลาด ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร ควรให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนด้วยเช่นกัน

 ที่มา :   https://www.brandbuffet.in.th/2018/05/coca-cola-coffee-plus-can/สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561

          https://www.marketingoops.com/news/biz-news/coca-cola-thailand-launch-coke-plus-coffee/  สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561

download PDF

Related Articles

MonoSol พัฒนาฟิล์มเพาซ์ ละลายเมื่อสัมผัสน้ำ

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใ...

“ผงปรุงรสหัวหอมใหญ่” สูตร “เจ” นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

คุณ คมชาญ เอกเตชวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด ได้นำงานวิจัยผงปรุงรส จากหอมหัวใหญ่ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้รับรางว...