นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลือกแก้วมังกรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

ผลิตภัณฑ์นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลืองแก้วมังกร เกิดขึ้นมาจากผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปริมาณของเปลือกแก้วมังกรที่เหลือทิ้งจำนวนมากในอุตสาหกรรม โดยพบว่า คนไทยมีการบริโภคแก้วมังกรเฉลี่ย 6,000 ตันต่อปี และมีเปลือกเหลือทิ้งประมาณ 180 ตันต่อปี ผู้พัฒนาจึงคิดค้นวิธีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกแก้วมังกรจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมา

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลืองแก้วมังกร

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศด้านของเหลือใช้ จากงาน Food Innopolis Innovation Contest 2017

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสุรนารี ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลืองแก้วมังกร เกิดขึ้นมาจากผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปริมาณของเปลือกแก้วมังกรที่เหลือทิ้งจำนวนมากในอุตสาหกรรม โดยพบว่า คนไทยมีการบริโภคแก้วมังกรเฉลี่ย 6,000 ตันต่อปี และมีเปลือกเหลือทิ้งประมาณ 180 ตันต่อปี ผู้พัฒนาจึงคิดค้นวิธีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกแก้วมังกรจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมา

กระบวนการผลิตและลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ผู้พัฒนาได้นำเปลือกแก้วมังกรมาคั้นน้ำและผสมแป้งลงไป แล้วนำน้ำที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยวิธีสเปรย์ดรายจนกลายเป็นผง หลังจากนั้นนำผงน้ำเปลือกแก้วมังกรที่ได้มาผสมกับนม ปรุงแต่งรสชาติ แล้วนำไปผ่านกระบวนการโฮโมจิไนเซชั่น หลังจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรซ์ จนได้เป็นนมเพื่อสุขภาพ (Functional Milk) ซึ่งเปลือกแก้วมังกรนั้นมีสาร “เบต้าไซยานิน” ในปริมาณสูง โดยเบต้าไซยานินมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยต้านไวรัสและจุลินทรีย์อีกด้วย

ความเห็น :

ในอนาคตผู้ประกอบการอาจนำผงเปลือกแก้วมังกรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนอีกด้วย

ที่มา :   http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9610000016129

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561

download PDF

Related Articles

บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ เทคโนโลยีใหม่ยืดอายุอาหาร

บรรจุภัณฑ์กับเสื้อผ้า ต่างมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ภายใน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ทั้งสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง เชื้...

"ไข่สั่งได้" ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่ออกแบบได้ ผู้พัฒนา : นายอิศรา สระมาลา นักวิจัยห้องปฏิบัติการอาหารการเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิ...