นวัตกรรมความหวานกับ Palatyne น้ำตาลเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ

พาลาทีน (Palatyne) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำตาลอ้อย ซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ (Bio-process) จนกลายเป็นน้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) ที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า Low GI (Low glycemic index)

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

พาลาทีน (Palatyne)

ตราผลิตภัณฑ์ :

Palatyne (พาลาทีน)

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

พาลาทีน (Palatyne) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำตาลอ้อย ซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ (Bio-process) จนกลายเป็นน้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) ที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า Low GI (Low glycemic index) ทำให้ร่างกายสามารถย่อยสลายและดูดซึมได้ช้า จึงมีคุณสมบัติสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้มีความสม่ำเสมอและอยู่ในระดับคงที่กว่าน้ำตาลชนิดอื่น อีกทั้งยังช่วยระบบต่าง ๆ ในร่างกายรวมถึงสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

1. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2. ดูดซึมช้าทำให้อิ่มนาน

3. แคลอรี่ต่ำ ให้พลังงานเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับน้ำตาลปกติ

4. ไม่ทำให้ฟันผุ

5. มีความคงตัวต่อความเป็นกรด-ด่างที่ pH > 3.0 และทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 140 °C      

    จึงเหมาะกับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์พาลาทีน (Palatyne) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการสารให้ความหวานที่ดีต่อสุขภาพ  นอกจากจะช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสให้อาหารและเครื่องดื่มแล้ว น้ำตาลไอโซมอลทูโลสยังมีดัชนีไกลซีมิกต่ำ (Low GI) เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

                                                ที่มา : Eatwell. https://www.eatwell.co.th/palatyne/. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

Frappé CHILL บรรจุภัณฑ์กาแฟเย็นแนวใหม่

ถ้วยกาแฟ Frappe Chill ผลิตโดยใช้เทคนิคการอัดขึ้นรูปพลาสติกแบบ Thermoform และใช้พลาสติกชนิด RPC Bebo ซึ่งพลาสติกชนิดนี้ผลิตโดยใช้โพลีโพรพิลีน(Polypropy...

Empure Noodle-Star 100 วัตถุดิบต้นทุนต่ำทดแทนแป้งถั่วเขียว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :Empure Noodle-Star 100 ผู้คิดค้นและพัฒนา : ศูนย์วิจัย เอ็มส์แลนด์ เอเชีย ฟู้ด อินโนเวชั่น คอร์ป ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยวิจัยแป้ง มหาวิท...