SEA2SKIN “เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า”

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า เป็นนวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ ที่ไม่ผ่านความร้อนจึงช่วยเก็บรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากกว่าคอลลาเจนรูปแบบสกัดร้อนถึง 250 เท่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า

ตราผลิตภัณฑ์ :

SEA2SKIN

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท ซีทูสกิน จำกัด

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

กระบวนการผลิตคอลลาเจนโดยทั่วไปจะใช้กระบวนการสกัดร้อนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ำหรือผง ทำให้สูญเสียคุณค่าที่แท้จริงของคอลลาเจนไป จึงมีแนวคิดที่จะคงคุณค่าเหล่านั้นไว้ด้วยกระบวนการสกัดเย็นหรือการสกัดด้วยอุณหภูมิต่ำ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า เป็นนวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ ที่ไม่ผ่านความร้อนจึงช่วยเก็บรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากกว่าคอลลาเจนรูปแบบสกัดร้อนถึง 250 เท่า ช่วยกระตุ้นการทำงานของ Fibroblast Cell ให้กลับมาสร้างคอลลาเจน และใน SEA2SKIN 1 ขวด (50 มิลลิตร) มีปริมาณคอลลาเจน 1,000 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับการรับประทานปลากว่า 5 กิโลกรัม โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า มี 2 สูตร ด้วยกัน คือ สูตรผสม Vitamin B สำหรับผู้หญิง และสูตรผสม Zinc สำหรับผู้ชาย

ความเห็น :

จากการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องนำไปสู่วิธีการผลิตที่ได้รับการรับรองและจดสิทธิบัตรด้านกระบวนการผลิตอย่างเป็นทางการ นวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามอย่างแท้จริง

 

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมเครื่องกำจัด “ไข่มอด” ในข้าวด้วยคลื่นวิทยุ

จากผลงานวิจัยไทยต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น...

“นิจิ” นวัตกรรมขนมขบเคี้ยว จากปลาทะเล

บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทและพัฒนาสินค้าอาหารทะเลจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ย...