SEA2SKIN “เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า”

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า เป็นนวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ ที่ไม่ผ่านความร้อนจึงช่วยเก็บรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากกว่าคอลลาเจนรูปแบบสกัดร้อนถึง 250 เท่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า

ตราผลิตภัณฑ์ :

SEA2SKIN

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท ซีทูสกิน จำกัด

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

กระบวนการผลิตคอลลาเจนโดยทั่วไปจะใช้กระบวนการสกัดร้อนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ำหรือผง ทำให้สูญเสียคุณค่าที่แท้จริงของคอลลาเจนไป จึงมีแนวคิดที่จะคงคุณค่าเหล่านั้นไว้ด้วยกระบวนการสกัดเย็นหรือการสกัดด้วยอุณหภูมิต่ำ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า เป็นนวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ ที่ไม่ผ่านความร้อนจึงช่วยเก็บรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากกว่าคอลลาเจนรูปแบบสกัดร้อนถึง 250 เท่า ช่วยกระตุ้นการทำงานของ Fibroblast Cell ให้กลับมาสร้างคอลลาเจน และใน SEA2SKIN 1 ขวด (50 มิลลิตร) มีปริมาณคอลลาเจน 1,000 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับการรับประทานปลากว่า 5 กิโลกรัม โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า มี 2 สูตร ด้วยกัน คือ สูตรผสม Vitamin B สำหรับผู้หญิง และสูตรผสม Zinc สำหรับผู้ชาย

ความเห็น :

จากการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องนำไปสู่วิธีการผลิตที่ได้รับการรับรองและจดสิทธิบัตรด้านกระบวนการผลิตอย่างเป็นทางการ นวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามอย่างแท้จริง

 

download PDF

Related Articles

อาวุธลับสำหรับยืดอายุอาหาร

เชื้อรา เป็นปัญหาสำคัญของประเภทผลไม้สด เพราะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้จะเข้าทำลาย  จนผลไม้เกิดการเน่าเสียอย่างรวดเร็ว วิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธี เช่น ...

นวัตกรรม การใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ลดปริมาณเกลือโซเดียมคลอ

บริษัท OKUNO ประเทศญี่ปุ่น   ได้พัฒนาโพแทสเซียมคลอไรด์(KCl) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อลดปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl )  ที่นิยมใช้เป...