TropicaKing “ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้”

ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมะม่วงมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วนำไปบรรจุในกระป๋อง ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 1 ปี โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย อีกทั้งยังคงรสชาติ สี และเนื้อสัมผัสไว้ได้เหมือนกับมะม่วงผลสด

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพรีเมี่ยม (Pie filling & Topping)

ตราผลิตภัณฑ์ :

TropicaKing

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท โกลบอลพาร์ทเนอร์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ร่วมมือกับ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ธุรกิจเดิมของบริษัทเป็นธุรกิจการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ผลสดเกรดพรีเมี่ยมไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่ง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจากจีนเข้ามากว้านซื้อผลไม้จากสวนโดยตรงเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เลยมีแนวคิดที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการต่อยอดธุรกิจเดิมไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ  เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ที่คัดตกเกรดการส่งออก อย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ผิวนอกไม่สวย ไม่สามารถส่งออกในรูปผลสดได้ จึงนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมะม่วงมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วนำไปบรรจุในกระป๋อง ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 1 ปี โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย อีกทั้งยังคงรสชาติ สี และเนื้อสัมผัสไว้ได้เหมือนกับมะม่วงผลสด

กลุ่มเป้าหมาย :

ตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กลุ่ม Horeca (โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี่)

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ผลสดที่สามารถหารับประทานได้แม้กระทั่งนอกฤดูกาล และยังตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่ม ความสะดวก พร้อมใช้ทันที ควบคุมสูตรและรสชาติได้ง่าย และช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงในการเตรียมวัตถุดิบ 

ที่มา :  WINNEWS. นวัตกรรมอาหารฝีมือนักวิจัยไทย : ท็อปปิ้งมะม่วง!!! . https://www.winnews.tv/news/22496 . สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

SEA2SKIN “เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า”

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า เป็นนวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ ที่ไม่ผ่านความร้อนจึงช่วยเก็บรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอล...

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (3C) ได้เสนอผลิตภัณฑ์ มากิ เบอรี่ (100% Maqui Berry Freeze Dried Powder) ที่นำเข้ามาจาก บริษัท เฮลท์ เอสเซน...