Sleep Well นมช่วยนอนหลับสำหรับนักเดินทาง

นักเดินทางและนักท่องเที่ยวมักประสบกับปัญหานอนไม่หลับเมื่อมีสภาพแวดล้อมของการนอนที่ไม่คุ้นเคย เช่น บนเครื่องบิน และโรงแรม ส่งผลให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอและอาจเกิดเป็นความเครียดได้ บริษัทจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักเดินทางและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการขยายตลาดให้ผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Sleep Well

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Allan Watts และ Sam Watts ผู้ก่อตั้งบริษัท Sleep Well

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

นักเดินทางและนักท่องเที่ยวมักประสบกับปัญหานอนไม่หลับเมื่อมีสภาพแวดล้อมของการนอนที่ไม่คุ้นเคย เช่น บนเครื่องบิน และโรงแรม ส่งผลให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอและอาจเกิดเป็นความเครียดได้ บริษัทจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักเดินทางและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการขยายตลาดให้ผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Sleep Well เป็นผลิตภัณฑ์นมกลิ่นวนิลา ที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและวาเลอเรี่ยน (Valerian) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยในการผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับสนิทอย่างเป็นธรรมชาติ การดื่ม Sleep Well ก่อนนอน 30 นาที จะสามารถช่วยให้นักเดินทางเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับได้ง่าย สินค้าวางจำหน่ายตามบรรจุภัณฑ์ 2 ขนาด ได้แก่ 1 ลิตร  เหมาะสำหรับครอบครัว และ 200 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นขนาดที่สะดวกต่อการพกพาและสามารถเก็บในตู้เย็นโรงแรมที่มีขนาดเล็กได้  

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนักเดินทางและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับตัวเพื่อสร้างตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิจ โดยการขยายกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขึ้นและช่วยลดการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

ที่มา :   https://www.foodbev.com/news/sleep-well-milk-drink-travellers-sleep/

สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

download PDF

Related Articles

Les Twists นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหารพร้อมบริโภค

Les Twists เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท New Food Packing ประเทศฝรั่งเศส ที่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอาหารพร้อมบริโภค(Ready to eat) โดยบรรจุภัณฑ์จะ...

นวัตกรรมเครื่องกำจัด “ไข่มอด” ในข้าวด้วยคลื่นวิทยุ

จากผลงานวิจัยไทยต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น...