ขนมปังแมลงกับการปฏิวัติอาหารเพื่ออนาคต

ผลิตภัณฑ์ Fazer Cricket Bread 1 ชิ้น จะประกอบไปด้วยจิ้งหรีดจำนวน 70 ตัว โดยการนำจิ้งหรีดไปอบแห้งและบดเป็นผงแล้วนำมาเป็นส่วนผสมลงในแป้งของขนมปัง ซึ่ง Junhani Sibakov ผู้บริหารบริษัท Fazer ประเทศฟินแลนด์ ได้ให้ข้อมูลว่า ขนมปังแมลงนี้เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี มีกรดไขมันดี แคลเซียม เหล็ก และวิตามินบี12

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Fazer Cricket Bread

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Fazer ประเทศฟินแลนด์

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

แมลงกลายเป็นอาหารที่กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ให้ความสนใจมากในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และบริษัทได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงขึ้นเมื่อปี 2560 โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์ว่าต้องการเป็นแนวหน้าของการปฏิวัติอาหารและต้องการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมปังในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน Fazer Cricket Bread ได้วางขายเป็นเจ้าแรกของฟินแลนด์ โดยวางจำหน่ายในร้านเบเกอรี่ Fazer จำนวน 47 แห่ง และจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในอนาคต

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์ Fazer Cricket Bread 1 ชิ้น จะประกอบไปด้วยจิ้งหรีดจำนวน 70 ตัว โดยการนำจิ้งหรีดไปอบแห้งและบดเป็นผงแล้วนำมาเป็นส่วนผสมลงในแป้งของขนมปัง ซึ่ง Junhani Sibakov ผู้บริหารบริษัท Fazer ประเทศฟินแลนด์ ได้ให้ข้อมูลว่า ขนมปังแมลงนี้เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี มีกรดไขมันดี แคลเซียม เหล็ก และวิตามินบี12

ความเห็น :

ขนมปังแมลง Fazer Cricket Bread เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตที่แป้งถูกแทนด้วยวัตถุดิบที่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งจิ้งหรีดเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทยผู้ประกอบการภาคธุรกิจอาจนำนวัตกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อรับมือกับเทรนด์อาหารที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ที่มา :   http://news.cision.com/fazer-group/r/fazer-first-in-the-world-to-introduce-insect-bread-to-grocery-stores,c2398334 สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2560

 

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมไอศกรีม ฟักข้าว

กระแสรักษ์สุขภาพยังไม่จางหายไปในเวลานี้ กลับกันยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับ GAC FruitF หรือที่คนไทยรู้จักดีในนาม ฟักข้าว ที่ยังเป็นพืชที่น่าจ...

Monk fruit (ผลหล่อฮังก้วย) ทางเลือกใหม่ ของสารให้ความหวาน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ได้พบทางเลือกใหม่ของสารให้ความหวานจากธรรมชาตินอกจากหญ้าหวาน ได้แก่ Monk fruit หรือ ผลหล่อฮังก้วย ซึ...