ขนมมังสวิรัติสไตล์อินเดียแบบดั้งเดิมแช่แข็ง (Bombay Street Snacks)

Bombay Street Snacks เป็นผลิตภัณฑ์ขนมมังสวิรัติสไตล์อินเดียแบบดั้งเดิม เป็นขนมขบเคี้ยวและอาหารว่างท้องถิ่นของประเทศอินเดีย ที่นำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยการทอดแล้วนำไปแช่แข็ง โดยวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากธรรมชาติ 100% 

ขนมมังสวิรัติสไตล์อินเดียแบบดั้งเดิมแช่แข็ง (Bombay Street Snacks) 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ขนมมังสวิรัติสไตล์อินเดียแบบดั้งเดิมแช่แข็ง (Bombay Street Snacks)

ตราผลิตภัณฑ์ :

Vepura GmbH - Veggy your life!

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Vepura GmbH

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Bombay Street Snacks เป็นผลิตภัณฑ์ขนมมังสวิรัติสไตล์อินเดียแบบดั้งเดิม เป็นขนมขบเคี้ยวและอาหารว่างท้องถิ่นของประเทศอินเดีย ที่นำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยการทอดแล้วนำไปแช่แข็ง โดยวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากธรรมชาติ 100%  ไม่มีการใส่วัตถุกันเสีย และวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตพัฒนาออกสู่ตลาดประกอบด้วยขนมขบเคี้ยว 4 ชนิด คือ Cocktail Samosa, Dosa Balls, Veggle Nuggets และ Onion Pakora

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

1. คงรสชาติและเอกลักษณ์ของอาหารอินเดียแบบดั้งเดิม

2. วัตถุดิบที่ใช้มาจากธรรมชาติ 100% และไม่มีเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์

3. ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส

4. หากต้องการบริโภคเพียงนำไปอุ่นในไมโครเวฟหรือนำไปทอดเพื่อให้ความร้อนอีกครั้ง

ได้รับรางวัล :

ANUGA taste Award 2017 TOP INNOVATION

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ Bombay Street Snacks เป็นผลิตภัณฑ์ที่คงรสชาติ และความเป็นเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นของประเทศอินเดียได้เป็นอย่างดี แค่เพียงนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาปรับใช้ก็สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปประเทศต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของประเทศอินเดียได้อีกด้วย

ที่มา :  

  1. Anuga. VEPURA WINS TASTE AWARD TOP INNOVATION 2017. http://www.press1.de/wrapper.cgi/www.press1.de/files/km_kmanu8004_1507240305.pdf. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม  2560.
  2. Vepura. http://vepura.com/. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

โลกใบใหม่ของบรรจุภัณฑ์แบบ''Non-Aluminium Foil''

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ คือ สามารถป้องกันและรักษาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ภายในให้สมบูรณ์แบบก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งความสามารถในการป้...

Glaceau sleepwater น้ำดื่มหลับสบาย

Glaceau sleepwater เป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศญี่ปุ่น    ซึ่งเป็นเครืองดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสบาย เพื่อตอบสนองกับวัฒน...