JUICE BALL น้ำผลไม้สดบรรจุในเจลบอล

Juice Ball เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สด 100% บรรจุอยู่ในเจลบอลที่ผลิตจากสารสกัดจากสาหร่ายซึ่งเจลบอลมีคุณสมบัติคล้ายเจลาติน เพียงกัดเข้าปาก สารสกัดจากสาหร่ายที่เคลือบน้ำผลไม้อยู่จะแตกออกและน้ำผลไม้ที่อยู่ภายในจะไหลออกมา 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

JUICE BALL

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท ซีโอ สวนสระแก้ว จำกัด

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

     Juice Ball เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สด 100% บรรจุอยู่ในเจลบอลที่ผลิตจากสารสกัดจากสาหร่ายซึ่งเจลบอลมีคุณสมบัติคล้ายเจลาติน เพียงกัดเข้าปาก สารสกัดจากสาหร่ายที่เคลือบน้ำผลไม้อยู่จะแตกออกและน้ำผลไม้ที่อยู่ภายในจะไหลออกมา นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาน้ำผลไม้ได้โดยไม่ต้องใส่สารกันบูด และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำผลไม้สด โดยทางบริษัทได้ผลิตสินค้าออกมา 3 รายการ คือ น้ำมะม่วง มะละกอ และมะพร้าว โดยมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมเพียง 4% บรรจุในบรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบบรรจุขวดและถ้วยพลาสติกขนาดเล็กที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์

     ผลิตภัณฑ์ Juice Ball มีอายุการเก็บรักษานานถึง 6 เดือน เมื่อเก็บไว้ในตู้เย็น และอยู่ได้ 1 วัน หากทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. ใช้นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์กินได้ (Edible Packaging) ” ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ห่อหุ้มอาหารไม่ให้เกิดความเสียหาย  สามารถยืดอายุการเก็บรักษา รักษาคุณภาพของอาหารให้เก็บไว้ได้นานขึ้น และยังสามารถรับประทานพร้อมกับส่วนที่ห่อหุ้มได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
  2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด
  3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้
  4. สามารถยืดอายุน้ำผลไม้ได้โดยไม่ต้องใส่สารกันบูดหรือวัตถุกันเสีย
  5. สามารถรับประทานได้ง่าย
  6. ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง

ความเห็น :

JUICE BALL เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมนี้สามารถนำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด อาทิ สารปรุงแต่งกลิ่นรส และเครื่องเทศ 

ที่มา : THIN SIAM. ก.วิทย์เปิดNSTDA Investors’Day ชู “10 เทคโนโลยีน่าจับตามอง”.   http://www.thinsiam.com/. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

กาแฟเผ็ด “Prikka spicy coffee”

Prikka Spicy Coffee กาแฟเอกลักษณ์ไทยสูตรพริก จัดอยู่ในประเภท Functional Coffee สร้างความโดดเด่นด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูพันธุ์ไทยแท้

Kryo “D” Freezer เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง สุญญากาศแบบใหม่

Kryo “D” Freezer ใช้หลักการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยการผนวกเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเป่า (Air Blast Freezi...