นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่อาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้มข่าไก่ข้นหนืดและข้าวเหนียวมะม่วงข้นหนืด เมนูดังกล่าวมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจน เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังสามารถตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก ลำคอ และหลอดอาหาร ที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงบริเวณลำคอส่งผลให้เกิดแผลในช่องปาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ต้องเคี้ยวเวลารับประทาน สามารถกลืนได้ทันที ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะสำลักอาหาร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง มีอายุการเก็บรักษามากกว่า   1 ปี ในอุณหภูมิห้อง จึงสะดวกต่อการจัดเก็บ และที่สำคัญคือ สามารถพกพาได้สะดวกและรับประทานได้ทันที

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ข้าวไรซ์เบอรี่ต้มข่าไก่ข้นหนืดและข้าวเหนียวมะม่วงข้นหนืด

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ทางทีมวิจัยได้แรงบันดาลใจจากอาหารเจลลี่โภชนาการพระราชทานสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งช่องปาก ทีมวิจัยจึงต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารประเภทนี้ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ขึ้น ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้มข่าไก่ข้นหนืดและข้าวเหนียวมะม่วง   ข้นหนืด เพราะเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยและเป็นที่รู้จักของคนต่างประเทศ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้มข่าไก่ข้นหนืดและข้าวเหนียวมะม่วงข้นหนืด เมนูดังกล่าวมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจน เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังสามารถตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก ลำคอ และหลอดอาหาร ที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงบริเวณลำคอส่งผลให้เกิดแผลในช่องปาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ต้องเคี้ยวเวลารับประทาน สามารถกลืนได้ทันที ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะสำลักอาหาร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง มีอายุการเก็บรักษามากกว่า   1 ปี ในอุณหภูมิห้อง จึงสะดวกต่อการจัดเก็บ และที่สำคัญคือ สามารถพกพาได้สะดวกและรับประทานได้ทันที

ความเห็น :

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบการอาจนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ในอนาคต

ที่มา :     http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748953 สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560

 

download PDF

Related Articles

นวัตกรรม เครื่องคั้นน้ำมะนาว

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท วินซิน เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันพัฒนา “เครื่องคั้นน้ำมะนาวสด” แบบผ่าบีบที...

น้ำปลามังสวิรัติจากสาหร่ายทะเล (Vegetarian Fish Sauce)

น้ำปลามังสวิรัติหรือน้ำปลาเจ เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปรุงรสที่ผลิตจากสาหร่ายทะเล ที่ให้รสเค็ม อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ อาทิ แคลเซียม ไอโอดีน ธาตุ...