นวัตกรรม ‘ตะเกียบกินได้’ จากแดนปลาดิบ

ตะเกียบกินได้ทำมาจาก หญ้าอิกุสะ ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น แต่เดิมถูกนำมาผลิตทำเป็นเสื่อทาทามิ โดยตะเกียบดังกล่าวมีคอนเซ็ปต์ว่า ใช้คีบอาหารแล้ว ยังสามารถรับประทานได้

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ตะเกียบกินได้

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Marushige Confectionery จากประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ตะเกียบกินได้ทำมาจาก หญ้าอิกุสะ ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น แต่เดิมถูกนำมาผลิตทำเป็นเสื่อทาทามิ โดยตะเกียบดังกล่าวมีคอนเซ็ปต์ว่า ใช้คีบอาหารแล้ว ยังสามารถรับประทานได้ โดยแนวคิดของการทำ ‘ตะเกียบกินได้’ เกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าตะเกียบในท้องตลาดที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล หรือตะเกียบใช้แล้วทิ้งของประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิต

นำหญ้าอิกุสะ ที่ปลูกด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์ มาบดให้ละเอียด ขึ้นรูปเป็นตะเกียบแล้วนำไปอบจนกลายเป็นตะเกียบกินได้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมและอนุรักษ์พืชพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่น
  3. ลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
  4. ตะเกียบ 1 คู่ จะมีปริมาณเส้นใยอาหารเท่ากับรับประทานผักสลัด 1 จาน

ความเห็น :

ตะเกียบกินได้ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ต้องใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร จากสิ่งเล็ก ๆ รอบตัวเหล่านี้ เพียงไม่มองข้ามก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลรอบข้างได้  

ที่มา  :  rabbit daily. วิถีลดขยะสไตล์แดนปลาดิบกับนวัตกรรมตะเกียบกินได้!.https://daily.rabbit.co.th/. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2560.

download PDF

Related Articles

ต้มไข่ ใส่สี ทั้งสวย ทั้งมีประโยชน์

“ไข่” เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด แม้ว่าเราจะไม่รู้ชัดว่า ระหว่าง ”ไข่” กับ “ไก่” อะไรเกิดก่อนกัน แต่ชัดเจนว่า “...

อาวุธลับสำหรับยืดอายุอาหาร

เชื้อรา เป็นปัญหาสำคัญของประเภทผลไม้สด เพราะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้จะเข้าทำลาย  จนผลไม้เกิดการเน่าเสียอย่างรวดเร็ว วิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธี เช่น ...