Coca-Cola Plus น้ำอัดลมยุคใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ

บริษัทได้พัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร โดย Coca-Cola Plus นั้น     เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลและไม่มีแคลอรี่ มีส่วนผสมของใยอาหาร Indigestible dextrin 5 กรัม/ขวด (470 มิลลิลิตร) ซึ่งสามารถช่วยลดการดูดซึมไขมันและลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Coca-Cola Plus

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Coca-Cola ประเทศญี่ปุ่น

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ตลาดเครื่องดื่มในประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง และญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก บริษัทจึงต้องการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้นิยมรับประทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว บริษัทจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมเพื่อสุขภาพขึ้นมาและจัดให้อยู่ในเซนเมนต์ FOSHU (Food of Specified Health Use) หรือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ Coca-Cola Plus ได้ผ่านการอนุมัติจากภาครัฐของญี่ปุ่นในฐานะเป็นเครื่องดื่มกลุ่ม FOSHU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

บริษัทได้พัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร โดย Coca-Cola Plus นั้นเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลและไม่มีแคลอรี่ มีส่วนผสมของใยอาหาร Indigestible dextrin 5 กรัม/ขวด (470 มิลลิลิตร) ซึ่งสามารถช่วยลดการดูดซึมไขมันและลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย สามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ตอบสนองกับกระแสรักสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยได้

ที่มา :     Coca-Cola Plus น้ำอัดลมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลดไขมัน  http://www.biz-pop.com/coca-cola-plus-release-in-japan/ สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2560

            ใครว่าน้ำอัดลมกับสุขภาพคู่กันไม่ได้ “โค้ก” จัดให้แล้ว “Coca-Cola Plus” น้ำอัดลมลดไขมัน-ไร้น้ำตาล http://www.brandbuffet.in.th/2017/03/coca-cola-plus-launch-in-japan/ สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2560

download PDF

Related Articles

MonoSol พัฒนาฟิล์มเพาซ์ ละลายเมื่อสัมผัสน้ำ

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใ...

“TAM-MY” สเปรดเนยถั่วจากเมล็ดมะขาม

ผลิตภัณฑ์ : TAM-MY ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วจากเนื้อเมล็ดมะขาม ผู้คิดค้นและพัฒนา : ท...