Rare Sugar Sweet น้ำตาลสู้โรค ทานแล้วไม่อ้วน

น้ำตาลหายาก (Rare sugar) เป็นผลงานวิจัยที่คิดค้นมานานกว่า 30 ปี ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นน้ำตาลหายาก (Rare sugar) โดยใช้เอนไซม์ (enzyme)

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Rare Sugar Sweet

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยหัวหน้าทีมวิจัยอาจารย์มาซากิ โทคูดะ (Masaaki Tokuda)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

น้ำตาลหายาก (Rare sugar) เป็นผลงานวิจัยที่คิดค้นมานานกว่า 30 ปี ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นน้ำตาลหายาก (Rare sugar) โดยใช้เอนไซม์ (enzyme) จากจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน น้ำตาลหายาก (Rare sugar) มีคุณสมบัติ คือ ไม่มีแคลอรี และปัจจุบันมีการวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้วโดยมี Matsutani Chemical industry Co,. Ltd เป็นผู้ผลิต อัตราส่วนของน้ำตาล glucose และ Fructose ร้อยละ 85 และมีน้ำตาลหายาก (Rare sugar) ร้อยละ 15 เนื่องจากน้ำตาลหายาก (Rare sugar) ผลิตได้น้อยและมีราคาค่อนข้างสูง คุณสมบัติของน้ำตาลที่วางจำหน่ายดังกล่าวสามารถลดแคลอรีได้ร้อยละ 15 และมีความหวานเท่ากับน้ำตาลในท้องตลาดทั่วไป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. น้ำตาลหายาก (Rare sugar) เป็นน้ำตาลที่ไม่มีแคลอรี เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานของหวาน แต่กลัวอ้วน
  2. ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด และป้องกันเส้นเลือดแข็งตัว
  3. ลดการเป็นเบาหวาน ลดความอ้วน และชะลอความแก่

ความเห็น :

น้ำตาลหายาก (Rare sugar) สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักแทนน้ำตาลตามท้องตลาด และนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ที่ต้องการสื่อถึงผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ

ที่มา :

  1. Matsutani Chemical industry Co,. Ltd. Rare sugar sweet. http://www.matsutani.co.jp/english/products/raresugar.html.
  2. thaiPBS. ดูให้รู้ : น้ำตาลสู้โรค หนึ่งเดียวในโลก. https://www.youtube.com/watch?v=bUnXRo8SK60. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560.

download PDF

Related Articles

Tetra Top ขวดกระดาษรุ่นแรกของโลก

คิดค้นมุ่งเป้าที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนา Tetra Top ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ยั่งยืนทดแทนขวดพลาสติกทั่วไป

“Umami-Essence Sea Salt” เกลือสำหรับคนรักสุขภาพ

Umami-Essence Sea Salt เกลือทะเลสูตรน้ำผลิตภัณฑ์ของบริษัท Salt of the Earth ประเทศอิสราเอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวความคิดในการผสมผสานระหว่างสารสกัดที่ได...