ไซรัปกล้วย เติมความหวานแบบรักสุขภาพ

ไซรัปกล้วย มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลใส พร้อมมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เฉพาะตัว โดยไซรัปกล้วยนั้นมีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกว่าร้อยละ 70 ส่งผลให้เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดและนำไปใช้ได้ทันที ไม่หลงเหลือเก็บไว้ในร่างกายซึ่งส่งผลให้เกิดโรคอ้วน นอกจากนั้น ยังมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าน้ำตาลซูโคลสหรือน้ำตาลทรายอีกด้วย

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ไซรัปกล้วย

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิลยู) จำกัด

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

บริษัทได้มีการผลิตกล้วยตาก ซึ่งในกระบวนการตากและอบนั้นจะมีน้ำหวานจากธรรมชาติซึมออกมาในปริมาณมาก โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแป้งในผลกล้วยให้เป็นน้ำตาล บริษัทฯจึงคิดนำน้ำหวานที่ได้ ไปส่งวิเคราะห์และคิดค้นวิธีแปรรูปเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ไซรัปกล้วย มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลใส พร้อมมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เฉพาะตัว โดยไซรัปกล้วยนั้นมีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกว่าร้อยละ 70 ส่งผลให้เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดและนำไปใช้ได้ทันที ไม่หลงเหลือเก็บไว้ในร่างกายซึ่งส่งผลให้เกิดโรคอ้วน นอกจากนั้น ยังมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าน้ำตาลซูโคลสหรือน้ำตาลทรายอีกด้วย

ความเห็น :

ไซรัปกล้วยเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลพลอยได้ (By-Product) ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แบบเดิมตามท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ที่มา :     “ไซรัปกล้วย” หวานเพื่อสุขภาพ  http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634602 สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2559

 

download PDF

Related Articles

อาหารสำหรับรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                         มหันตภัยทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุด เท่าที่ประวัติศาสต...

พุดดิ้งผัก (Vegetable Pudding) สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ฟันจะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุทำให้เคี้ยวอาหารได้ยากขึ้นจนทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหา...