เบเกอร์ไรส์ ทางเลือกใหม่ของคนแพ้กลูเตน

เบเกอร์ไรส์ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2559 ด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมอาหาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็น DIY Bakery ที่มีแป้งข้าวเจ้าที่ปราศจากกลูเตนมาเป็นส่วนผสมหลัก สามารถทำได้ง่ายและสะดวก โดยการนำเบเกอร์ไรซ์ผสมกับส่วนผสมตามสูตรต่าง ๆ แล้วเข้าเตาอบ ก็จะได้เบเกอรี่จากแป้งข้าวปราศจากกลูเตนตามต้องการ

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

เบเกอร์ไรส์

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2559 ด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมอาหาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนจากแป้งสาลีที่เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์        เบเกอรี่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพที่เกรงว่าในอนาคตจะเกิดอาการแพ้กลูเตนเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นประจำ จึงทำให้เกิดช่องว่างทางการตลาด ดังนั้นบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งจากข้าวจึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว

เทคโนโลยีการผลิตและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

แป้งข้าวปกติเมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นั้นจะให้เนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้าง ไม่นุ่มฟู บริษัทจึงคิดค้นวิธีแปรรูปแป้งข้าวโดยการปรับปรุงเชิงโครงสร้างโมเลกุลทำให้แป้งข้าวที่ได้มีลักษณะพิเศษ เหมาะกับการนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ เบเกอร์ไรซ์ เป็น DIY Bakery ที่มีแป้งข้าวเจ้าที่ปราศจากกลูเตนมาเป็นส่วนผสมหลัก สามารถทำได้ง่ายและสะดวก โดยการนำเบเกอร์ไรซ์ผสมกับส่วนผสมตามสูตรต่าง ๆ แล้วเข้าเตาอบ ก็จะได้เบเกอรี่จากแป้งข้าวปราศจากกลูเตนตามต้องการ

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจให้ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์       เบเกอรี่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มคนที่แพ้กลูเตนและกลุ่มคนรักสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา :     “เบเกอร์ไรส์” ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0  http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634624

สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2559

 

download PDF

Related Articles

สติ๊กเกอร์วัดความสุก ส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไทย

สติ๊กเกอร์วัดระดับความสุกของผลไม้ จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกระดับความสุกดิบทั้งผู้ผลิตและผู้บริ...

เทคโนโลยีใหม่จากเปลือส้ม

คณะนักวิจัย University of York  ได้พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ ใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนเปลือกส้มไร้ค่าให้เป็นส่วนผสมสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารอย่างหลากหลาย อ...