กระบวนการผลิตสารให้ความหวานแบบใหม่ ที่ถูกกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Novel Process)

Chemocatalytic technology (กระบวนการผลิตสารให้ความหวานด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ (Metal catalyst)) เป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะในกระบวนการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่มีแคลอรีต่ำ โดยขั้นตอนแรกจะใช้ molybdenum เป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการจัดเรียงอะตอมของน้ำตาล

                                                 

ชื่อกระบวนการ :

Chemocatalytic technology (กระบวนการผลิตสารให้ความหวานด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ (Metal catalyst))

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

University of Zurich และ The Barcelona Institute of Science and Technology

ลักษณะของกระบวนการ :

 

 

เป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะในกระบวนการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่มีแคลอรีต่ำ โดยขั้นตอนแรกจะใช้ molybdenum เป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการจัดเรียงอะตอมของน้ำตาล และเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง การไฮโดรจิเนชัน (hydrogenation) โดยการใช้ ruthenium เป็นตัวเร่งปฏิกริยา เป็นขั้นตอนการเติมไฮโดรเจนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสาร การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทั้ง 2 ชนิด จะช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตสารให้ความหวานและลดของเสียระหว่างการผลิต ซึ่งโลหะทั้ง 2 ชนิดนิยมใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาในอุตสาหกรรมอื่น เช่น การผลิตแอมโมเนีย ตัวเร่งปฏิกริยาการแตกตัวของน้ำมันรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมนิยมใช้เอนไซม์รวมกับไฮโดรเจนในการผลิต ซึ่งในกระบวนการต้องควบคุมอุณหภูมิ ความเข้มข้นและค่า pH อย่างเคร่งครัด จึงมีผลต่อการผลิตสินค้าที่ต้องผลิตครั้งละมาก ๆ

จุดเด่นของกระบวนการ :

  1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาล
  2. ลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตจากการใช้ระยะเวลาที่สั้นลงในการผลิต
  3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตมีน้อยลง
  4. ปริมาณของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ได้เยอะกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม

ความเห็น :

กระบวนการผลิตนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจึงส่งผลให้อุตสาหกรรมลูกอม หมากฝรั่ง เครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มีต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ลดลง

ที่มา : Foodnavigator. Novel process promises cheaper and greener sweeteners. http://www.foodnavigator.com/Science/Novel-process-promises-cheaper-and-greener-sweeteners. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559.  

download PDF

Related Articles

ต้มไข่ ใส่สี ทั้งสวย ทั้งมีประโยชน์

“ไข่” เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด แม้ว่าเราจะไม่รู้ชัดว่า ระหว่าง ”ไข่” กับ “ไก่” อะไรเกิดก่อนกัน แต่ชัดเจนว่า “...

น้ำนมถั่วเหลืองผสมฟองเต้าหู้โปรตีนสูง

ผลงาน น้ำนมถั่วเหลืองผสมฟองเต้าหู้โปรตีนสูง ของบริษัท โทฟุซัง จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ( Design Innovation Contest 20...