Kryo “D” Freezer เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง สุญญากาศแบบใหม่

Kryo “D” Freezer ใช้หลักการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยการผนวกเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเป่า (Air Blast Freezing) กับ การแช่เยือกแข็งแบบแผ่น (Semi Contact Plate Freezing) 

                                                                                       

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ไครโอ "ดี" ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer)  เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็งสุญญากาศ

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท ไอ.ที.ซี.(1993) จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

 

 

Kryo “D” Freezer ใช้หลักการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยการผนวกเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเป่า (Air Blast Freezing) กับ การแช่เยือกแข็งแบบแผ่น (Semi Contact Plate Freezing) เข้าด้วยกันทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดเล็กจึงไม่ทำลายเซลล์ในอาหาร และยังออกแบบระบบทำความเย็นที่สามารถแช่แข็งได้โดยตรง (Direct Freezing) ทำให้ประหยัดพลังงานได้กว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ Hot/Cold Fluid นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นอีกจากระบบการให้ความร้อนโดยตรง (Direct Heating) ในขั้นตอนการทำแห้ง และการนำความร้อนที่ต้องระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์ของชุดระบบทำความเย็นมาใช้ในการละลายน้ำแข็งออกจากคอยล์ดักจับไอน้ำ         (Ice Condenser) จึงช่วยลดขั้นตอนของงานเดินท่อน้ำสำหรับชะล้างน้ำแข็งจากภายนอกมายังเครื่อง ช่วยให้ประหยัดน้ำและยังช่วยลดเวลาในการดึงสุญญากาศลงได้อีก

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. กระบวนการผลิตไม่ทำลายเซลล์ในอาหาร จึงสามารถคืนรูป รส กลิ่น สี และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารยังคงอยู่เกือบเท่าของสด
  2. สามารถคงคุณสมบัติพื้นฐานและรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารได้ดี
  3. สะดวกรวดเร็ว สามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิมได้เมื่อถูกน้ำหรือความชื้น
  4. อายุการเก็บรักษา (Shelf life) กลุ่มสินค้าผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็งต่าง ๆ ได้นาน 1- 2 ปี
  5. ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง และง่ายต่อการขนส่ง
  6. สามารถใช้กับอาหารหลากหลายรูปร่าง ทั้งแบบแล่ หั่นชิ้นเล็กหรือใหญ่
  7. ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และประหยัดน้ำกว่าร้อยละ 15

 

ความเห็น :

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต ประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อีกทั้งต้นทุนด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้น เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรพิจารณาในการปรับใช้ในกระบวนการผลิต Kryo “D” Freezer จึงเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถส่งออกสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย

ที่มา :

  1. ประชาชาติธุรกิจ. นวัตกรรมถนอมอาหาร Kryo "D" Freezer. http://www.prachachat.net/webmobile/news_detail.php?newsid=1480852237.

สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

      2. NEWPLUS. นวัตกรรมเพื่ออาหาร 4.0 หนุนแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก. http://www.newsplus.co.th/119207. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559.  

download PDF

Related Articles

ขนุน (Jackfruit) แหล่งโปรตีนใหม่ทดแทนเนื้อสัตว์

Naked Jackfruit เป็นผลิตภัณฑ์ขนุนอ่อนออร์แกนิกที่บรรจุอยู่ในถุงเพาซ์ โดยคุณสมบัติของขนุนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ไฟเบอร์สูง น้ำตาลต่ำ และที่สำค...

เครื่องรมแก๊สลำใยสด ลดปัญหาสารตกค้าง

ผศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคนิคและวิ...