นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

Gourmet Herb เป็นนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรไทยที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบ Fixing Condition และ Low Impact Drying ที่สามารถคงคุณภาพสี กลิ่น รสชาติ ของสมุนไพรให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสมุนไพรสด นอกจากนี้ยังมีการบรรจุลงในซองฟิล์มที่สามารถรับประทานได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Gourmet Herb

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ใช้กระบวนการทำแห้งแบบ Fixing Condition และ Low Impact Drying

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Gourmet Herb เป็นนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรไทยที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบ Fixing Condition และ Low Impact Drying ที่สามารถคงคุณภาพสี กลิ่น รสชาติ ของสมุนไพรให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสมุนไพรสด นอกจากนี้ยังมีการบรรจุลงในซองฟิล์มที่สามารถรับประทานได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. เป็นสมุนไพรอบแห้งที่มีสี กลิ่น รสชาติ ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าสมุนไพรสด
  2. มีอายุการเก็บรักษานาน และสามารถเก็บรักษาง่าย
  3. บรรจุในซองฟิล์มที่ทานได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ความเห็น :

เทคโนโลยีดังกล่าว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อแปรรูปสมุนไพรไทยให้คงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

ที่มา : นวัตกรรมหนุนสมุนไพรไทยไปครัวโลก  http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634324
สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559

download PDF

Related Articles

ผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้ 5 สี

บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด ผู้ผลิต “ผักอัดเม็ดเพื่อสุขภาพ ตราไบโอเวกกี้ (Bio Veggie)” ซึ่งผลิตขึ้นตามกรรมวิธีเฉพาะในการรักษาคุณภาพข...

นวัตกรรมสารเคลือบขวด LiquiGlide

LiquiGlid คือ สารเคลือบขวดที่ช่วยให้ของเหลว ไหลออกจากขวดได้อย่างรวดเร็ว ผลิตจาก สารที่ “ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย” ซึ่งสามารถนำไปใช้กับภาชนะบรร...