MonoSol พัฒนาฟิล์มเพาซ์ ละลายเมื่อสัมผัสน้ำ

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในฟิล์ม Vivos จะไหลออกมาสู่ภายนอก

                                                                                     

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Vivos Film

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Monosol ร่วมกับ Dicoisa

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในฟิล์ม Vivos จะไหลออกมาสู่ภายนอก

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. ฟิล์ม Vivos สามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว ได้แก่ สีผสมอาหาร เครื่องเทศ กลิ่น สารให้ความหวาน เอนไซม์ น้ำมัน เป็นต้น
  2. ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองที่จะมาสัมผัสกับวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
  3. สะดวกในการใช้งานและมีความสม่ำเสมอในด้านปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละครั้งเมื่อหยิบไปใช้งาน
  4. ช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความเห็น :

ฟิล์ม Vivos  สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานและลักษณะของวัตถุดิบ และยังสามารถนำไปปรับใช้กับธัญพืช ชา กาแฟสำเร็จรูป ซุป ซอส และช็อกโกแลตร้อน อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

ที่มา : Confectionerynews.com. MonoSol develops film pouch that releases F&B ingredients when exposed to waterhttp://www.confectionerynews.com/Trends/EmergingMarkets/MonoSol-pouch-releases-F-B-ingredients-when-exposed-to-water. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559.

download PDF

Related Articles

ขนมปังแมลงกับการปฏิวัติอาหารเพื่ออนาคต

ผลิตภัณฑ์ Fazer Cricket Bread 1 ชิ้น จะประกอบไปด้วยจิ้งหรีดจำนวน 70 ตัว โดยการนำจิ้งหรีดไปอบแห้งและบดเป็นผงแล้วนำมาเป็นส่วนผสมลงในแป้งของขนมปัง ซึ่ง J...

น้ำพริกกะปิผงสำเร็จรูป ส่งความเป็นไทยให้ไกลทั่วโลก

น้ำพริก ไม่เหมือน น้ำมะนาว เพราะพริกไม่ใช่น้ำที่คั้นจากพริกเฉกเช่นน้ำที่ค้นจากผลไม้ มะนาวสด แต่น้ำพริกเป็นเครื่องจิ้มที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบ สำคัญ นำ...