MonoSol พัฒนาฟิล์มเพาซ์ ละลายเมื่อสัมผัสน้ำ

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในฟิล์ม Vivos จะไหลออกมาสู่ภายนอก

                                                                                     

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Vivos Film

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Monosol ร่วมกับ Dicoisa

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในฟิล์ม Vivos จะไหลออกมาสู่ภายนอก

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. ฟิล์ม Vivos สามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว ได้แก่ สีผสมอาหาร เครื่องเทศ กลิ่น สารให้ความหวาน เอนไซม์ น้ำมัน เป็นต้น
  2. ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองที่จะมาสัมผัสกับวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
  3. สะดวกในการใช้งานและมีความสม่ำเสมอในด้านปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละครั้งเมื่อหยิบไปใช้งาน
  4. ช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความเห็น :

ฟิล์ม Vivos  สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานและลักษณะของวัตถุดิบ และยังสามารถนำไปปรับใช้กับธัญพืช ชา กาแฟสำเร็จรูป ซุป ซอส และช็อกโกแลตร้อน อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

ที่มา : Confectionerynews.com. MonoSol develops film pouch that releases F&B ingredients when exposed to waterhttp://www.confectionerynews.com/Trends/EmergingMarkets/MonoSol-pouch-releases-F-B-ingredients-when-exposed-to-water. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559.

download PDF

Related Articles

“Nent” ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นหวาน

ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นหวานที่มีกลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายนมข้นหวานตามท้องตลาด เป็นสินค้าทดแทนและผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัว โดยม...

Kryo “D” Freezer เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง สุญญากาศแบบใหม่

Kryo “D” Freezer ใช้หลักการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยการผนวกเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเป่า (Air Blast Freezi...