Frappé CHILL บรรจุภัณฑ์กาแฟเย็นแนวใหม่

ถ้วยกาแฟ Frappe Chill ผลิตโดยใช้เทคนิคการอัดขึ้นรูปพลาสติกแบบ Thermoform และใช้พลาสติกชนิด RPC Bebo ซึ่งพลาสติกชนิดนี้ผลิตโดยใช้โพลีโพรพิลีน(Polypropylene) กับ EVOH ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน จึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานและคงคุณภาพ รสชาติ และความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟเย็นไว้ได้

                 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

 

Frappe Chill

 

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

 

Café Coffee Day ประเทศ อินเดีย

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

 

 

ถ้วยกาแฟ Frappe Chill ผลิตโดยใช้เทคนิคการอัดขึ้นรูปพลาสติกแบบ Thermoform และใช้พลาสติกชนิด RPC Bebo ซึ่งพลาสติกชนิดนี้ผลิตโดยใช้โพลีโพรพิลีน(Polypropylene) กับ EVOH ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน จึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานและคงคุณภาพ รสชาติ และความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟเย็นไว้ได้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. ถ้วยกาแฟ Frappe Chill มีความทนต่อกระบวนการบรรจุแบบร้อนและกระบวนการรีทอร์ท ที่อุณหภูมิ 118°C เป็นเวลานาน 30 นาที
  2. สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานและคงคุณภาพ รสชาติ สินค้าไว้ได้
  3. มีการออกแบบให้สะดวกต่อการบริโภคเวลาที่ต้องเดินทางโดยมีการนำหลอดแบบ Telescopic ที่สามารถยืดหดความยาวได้มาเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริโภค
  4. มีการออบแบบรูปลักษณ์ของฉลากโดยใช้สีสันในโทนน้ำตาล-้า ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความเป็นหนุ่มสาว และลายเกล็ดหิมะบนถ้วยสื่อถึงความเย็นและความสดชื่น

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ถ้วยกาแฟ Frappe Chill เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบหรือผู้ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางอยู่เสมอ ด้วยคุณสมบัติของตัวบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีคุณภาพและรสชาติที่จะไม่เสื่อมไประหว่างช่วงอายุของสินค้า

ที่มา : PACKAGING WORLD. New cup is a cool solutionhttp://www.packworld.com/package-type/containers/new-cup-cool-solution. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559.                                                          

download PDF

Related Articles

Go Cubes กาแฟเคี้ยวได้

Go Cubes เยลลี่สัญชาติอเมริกัน ที่ผลิตมาจากกาแฟแท้ ๆ และปรุงแต่งกลิ่นรสให้มีรสชาติที่โดนใจผู้บริโภคให้เหมือนกับการลิ้มรสกาแฟสดหรือกาแฟสำเร็จรูปตามท้อง...

โยเกิร์ตข้าวก่ำ นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

รศ.ดร. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ “โยเกิร์ตข้าวก่ำ” ขึ้น ซึ่...