Smart Sweet ทางเลือกใหม่ของคนชอบทานขนมหวาน

Smart Sweet เป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่สำหรับเด็กและคนที่ชอบรับประทานขนมหวานปละเยลลี่ แต่กลัวผลที่จะตามมาของการรับประทานน้ำตาลมากเกินไป โดย 1 ซอง (53 กรัม) มีน้ำตาลเพียง 2 กระมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์สูงถึง 24 กรัม อีกด้วย 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Smart Sweet

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Tara Bosch

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Smart Sweet เป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่สำหรับเด็กและคนที่ชอบรับประทานขนมหวานและเยลลี่ แต่กลัวผลที่จะตามมาของการรับประทานน้ำตาลมากเกินไป ซึ่งผลิตภัณฑ์        มีปริมาตรสุทธิ 53 กรัม แต่มีน้ำตาลเพียง 2 กรัมเท่านั้น มีรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนกับสูตรปกติ นอกจากนี้ Smart Sweet 1 ซอง ยังมีไฟเบอร์สูงถึง 24 กรัม และวัตถุดิบที่นำมาผลิตนั้นเป็นวัตถุดิบที่ปราศจาก GMO (Non-GMO)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  1. เป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลน้อยกว่าสูตรทั่วไปตามท้องตลาด
  2. มีส่วนประกอบของไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงเพื่อช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย
  3. วัตถุดิบที่นำมาผลิตนั้นเป็นวัตถุดิบที่ปราศจาก GMO
  4. สีที่ใช้ในการผลิตนำมาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น สีส้ม ได้มาจากเบต้าแคโรทีนและแครอท เป็นต้น
  5. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาสนใจเรื่องสุขภาพของตนและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ความเห็น :

Smart Sweet เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความแปลกใหม่และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาสนใจเรื่องสุขภาพของตนและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ที่มา : “Smart” confectionery with just 2g of sugar launches in Canada
http://www.foodbev.com/news/smart-confectionery-with-2g-of-sugar-in-each-bag-launches-in-canada/ สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559

 

download PDF

Related Articles

อาหารสำหรับรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                         มหันตภัยทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุด เท่าที่ประวัติศาสต...

นวัตกรรมอาหารทารก

แนวคิดที่ว่า “น้้านมแม่นั้นดีที่สุด” อาจเป็นสิ่งที่คุณแม่ยุคใหม่ยังกังวลกับการตัดสินใจหาสิ่งทดแทนที่อาจเทียบเคียงได้กับน้้านมธรรมชาติของมา...