สติ๊กเกอร์วัดความสุก ส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไทย

สติ๊กเกอร์วัดระดับความสุกของผลไม้ จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกระดับความสุกดิบทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลไม้บางชนิดไม่สามารถวัดความสุกดิบได้จากสีเปลือก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สติ๊กเกอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้

ผู้พัฒนา : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักการทำงาน : สติ๊กเกอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้ มีลักษณะเป็นแถบสายรัดติดไปกับตัวผลไม้มีกระบวนการทำโดยสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บนสติ๊กเกอร์ที่ตอบสนองต่อความสุกของผลไม้เมื่อปล่อยสารอินทรีย์ระเหยออกมา โดยจะทำให้สติ๊กเกอร์มีสีขาวเมื่อผลไม้ดิบ เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเมื่อผลไม้สุกห่าม และเป็นสี  น้ำเงินเมื่อผลไม้สุกนิ่ม  

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :  ช่วยแก้ปัญหาในการวัดระดับความสุกของผลไม้เพื่อช่วยอุตสาหกรรมการส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธ์ที่เมื่อผลสุกจะสังเกตจากผิวค่อนข้างยาก เพราะสีไม่แตกต่างกันมากนัก และยังเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อและรับประทานแก่ผู้บริโภคชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน และลูกแพร เป็นต้น และต้นทุนของสติ๊กเกอร์อยู่ที่ 1.80 บาทเท่านั้น

ความเห็น : นวัตกรรมสติ๊กเกอร์วัดความสุกของผลไม้นี้ จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมการส่งออกมะม่วงไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวต่างชาติที่ไม่มีความคุ้นเคยกับการเลือกซื้อมะม่วงได้มากยิ่งขึ้น


ที่มา : มาตรวัด “ความสุก” ผลไม้ตัวช่วยผู้ส่งออก...ง่ายๆ แค่สายรัด. 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000001266. 
สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2559

download PDF

Related Articles

FOOD INNOVATION CONTEST 2012-2013

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science & Technology Association of Thailand: FoStat) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสำ...

“นิจิ” นวัตกรรมขนมขบเคี้ยว จากปลาทะเล

บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทและพัฒนาสินค้าอาหารทะเลจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ย...