HappyBABY Clearly crafted บรรจุภัณฑ์อาหารเหลวสำหรับเด็กแบบใส

Clearly Crafted เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสำหรับเด็กที่ผลิตจากผัก ผลไม้ออร์แกนิก หลากหลายชนิดบรรจุในถุง Pouch แบบโปร่งใส ที่ผู้ซื้อสามารถมองเห็นตัวอาหารที่อยู่ภายใน 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Clearly crafted ภายใต้ตราสินค้า Happy baby

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

 

Happy Family ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

 

 

Clearly Crafted เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสำหรับเด็กที่ผลิตจากผัก ผลไม้ออร์แกนิก หลากหลายชนิดบรรจุในถุง Pouch แบบโปร่งใส ที่ผู้ซื้อสามารถมองเห็นตัวอาหารที่อยู่ภายใน ซึ่งผลิตภัณฑ์มีปริมาตรสุทธิ 4 ออนซ์ หรือ 113 กรัม โดยถุง Pouch ผลิตจากอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ช่วยป้องกันการซึมผ่านของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และสีสันของอาหารเหลวที่บรรจุอยู่ภายในสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการเก็บรักษาของบรรจุภัณฑ์ และยังช่วยชูความโดดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์เมื่อจัดวางอยู่บนชั้นวางสินค้า

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

1. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสำหรับเด็กเจ้าแรกที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบโปร่งใสในรูปแบบของ

   ถุง Pouch ในการบรรจุ

2. สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อหรือพ่อแม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก

   ที่สามารถมองเห็นตัวอาหารที่อยู่ด้านใน

3. ตอบสนองวิถีชีวิตครอบครัวในยุคปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบ แต่ยังต้องการอาหารที่มีความ

   ปลอดภัยสำหรับลูกน้อย

4. ผลิตภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก และง่ายต่อการรับประทาน

5. เด็กสามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเอง โดยพ่อแม่ไม่ต้องจัดเตรียมอะไรให้ยุ่งยาก

ความเห็น :

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น เวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ในด้านอาหารแม้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายหรือเร่งรีบเพียงใด อาหารสำหรับลูกน้อยและตัวเองก็ต้องมีคุณภาพและปลอดภัย ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ต้องมีความสะดวกต่อการรับประทานแล้ว คุณภาพและความปลอดภัยก็ต้องมีควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน

ที่มา : PACKAGING DIGEST. Clearly Crafted pouches bring clarity to baby foods.  http://www.packagingdigest.com/pouches/clearly-crafted-pouches-bring-clarity-2-baby-foods-1603. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559.

 

download PDF

Related Articles

งานวิจัย เทคโนโลยี ดาวรุ่ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ผลงานวิจัยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้...

Glaceau sleepwater น้ำดื่มหลับสบาย

Glaceau sleepwater เป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศญี่ปุ่น    ซึ่งเป็นเครืองดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสบาย เพื่อตอบสนองกับวัฒน...