ชาเชอร์รี่กาแฟ พลิกของเสียสู่อุตสาหกรรมกาแฟไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเชอร์รี่กาแฟ 
ผู้พัฒนา : บริษัท ชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) จำกัด 
รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศ อันดับ 2 NSP Innovation 2015 ประเภทกระบวนการนวัตกรรม

กระบวนการผลิต : นำของที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ ได้แก่ เปลือกกาแฟเชอร์รี่ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง โดยการนำเปลือกกาแฟเชอร์รี่มาทำแห้งด้วยเทคนิคไมโครเวฟฟรีชดราย ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถเก็บรักษาสารอาหารได้มากที่สุด และต้องทำการแปรรูปภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการคงคุณค่าของสารอาหารไว้ นอกจากนี้ยังมีการนำไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นกลิ่นและรสชาติใหม่ๆ ได้ตามที่ต้องการ
ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของกาแฟไทยให้เป็นซูเปอร์ฟู้ด ทำให้มูลค่ากาแฟเพิ่มเป็นเท่าตัวโดยการนำของที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ ได้แก่ เปลือกกาแฟเชอร์รี่ มาผ่านกระบวนการแปรรูปจนได้เป็น ชาเชอร์รี่กาแฟ ซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายผลเบอร์รี่แห้งผสมน้ำผึ้ง และมีรสหวานตามธรรมชาติ นอกจากนี้ชาเชอร์รี่กาแฟยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ในปริมาณที่สูงอีกด้วย

ความเห็น : นวัตกรรมทางกระบวนการผลิตนี้ จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดกาแฟได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟ รวมไปถึงเปลือกของเมล็ดกาแฟที่เคยเป็นของเหลือทิ้งจากระบวนการผลิตมาทำการแปรรูป นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

ที่มา : “ฮิลล์คอฟฟ์” มากกว่ากาแฟ
http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634036 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

download PDF

Related Articles

สิ่งแวดล้อม

บริษัท Truett-Hurst Inc เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ ขวดไวน์กระดาษ ภายใต้แบรนด์ PAPERBOY นับเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตขวดกระดาษสำหรับใช้บรรจุไวน์ ซึ่งเป็นการฉีกแนว...

FOOD INNOVATION CONTEST 2012-2013

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science & Technology Association of Thailand: FoStat) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสำ...