"ไข่สั่งได้" ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่ออกแบบได้
ผู้พัฒนา : นายอิศรา สระมาลา นักวิจัยห้องปฏิบัติการอาหารการเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

กระบวนการผลิต : ไก่เป็นสัตว์ที่มีลำไส้สั้น การดูดซึมอาหารต้องใช้เวลาที่รวดเร็ว จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการนำพา (Unique Target Delivery system) เพื่อนำสารสกัดสมุนไพร เช่น น้ำมันโหระพา และน้ำมันออริกาโน   รวมไปถึงแร่ธาตุและสารอาหารที่มีผลต่อการพัฒนาระบบการทำงานของลำไส้สัตว์ปีก (Gut Health) ด้วยนวัตกรรมคีเลชั่น (Chelation) ที่ทำให้แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ แตกตัวในรูปอะตอมและจับตัวกันด้วยโมเลกุลเปปไทด์ที่สามารถละลายน้ำและดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อนำสารสกัดสมุนไพร เช่น น้ำมันออริกาโน มาผสมกับอาหารจะส่งผลให้ไก่ไม่กินอาหาร เนื่องจากน้ำมันออริกาโนมีกลิ่นที่รุนแรง จึงมีการนำเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน (Nano encapsulation) มาประยุกต์ใช้กับน้ำมันออริกาโน เพื่อลดกลิ่นที่รุนแรงเมื่อผสมกับอาหารไก่ และทำให้ไก่สามารถกินอาหารได้ตามปกติ 

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : นวัตกรรมไข่ไก่ที่สามารถออกแบบไข่ไก่ให้มีโภชนาการและคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยังมีค่าความสดเพิ่มสูงขึ้นจากไข่ไก่ธรรมดาถึงร้อยละ 40 และยังช่วยลดต้นทุนในการใช้ยาปฏิชีวนะกับไก่ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้ มีคุณภาพตามต้องการ มีความสด ปลอดภัยไร้สารตกค้างจาก   ยาปฏิชีวนะ และยังสามารถขายในราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ความเห็น : องค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับไก่ไข่ และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ นอกจากนี้อาจนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากสัตว์นั้นได้ในอนาคต

ที่มา :   “ไข่สั่งตัด” นาโนเทคทำได้
http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634095 สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559
            “ไข่สด-สารอาหารครบ” เนรมิตได้ด้วยนาโน
http://www.manager.co.th/science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000040596 สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559

download PDF

Related Articles

พุดดิ้งผัก (Vegetable Pudding) สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ฟันจะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุทำให้เคี้ยวอาหารได้ยากขึ้นจนทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหา...

สิ่งแวดล้อม

บริษัท Truett-Hurst Inc เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ ขวดไวน์กระดาษ ภายใต้แบรนด์ PAPERBOY นับเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตขวดกระดาษสำหรับใช้บรรจุไวน์ ซึ่งเป็นการฉีกแนว...